Ma Nedeljković Boban

Ma Nedeljković Boban

Istraživač pripravnik
Biografija

1. Psihologija ličnosti
2. Psihologija mentalnog zdravlja
3. Psihometrija

  • doktorat/doktorske 2019- / Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za psihologiju
  • master/magistarske 2017 / Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za psihologiju
  • osnovne 2014 / Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, Katedra za psihologiju
  • 2021 - / Institut ekonomskih nauka
  • 2018. / Istraživač u agenciji za istraživanje tržišta Partner Research Solutions, Beograd
Referentna bibliografija

 

Nedeljković, B., Janićijević, I., Cmiljanović, J., Lazić, A. (2011). Resursi prevladavanja stresa kod srednjoškolaca. Saopštenje na 59. naučno-stručnom skupu Sabor psihologa Srbije. Društvo psihologa Srbije, knjiga rezimea (str. 78) 

Кostić, S., Nedeljković, B., Petrović, J. (2012). Povezanost osobina ličnosti i preferencije određenog pravca u slikarstvu. Saopštenje na 60. naučno-stručnom skupu Sabor psihologa Srbije. Društvo psihologa Srbije, knjiga rezimea (str. 112)

Nedeljković, B. (2017). Povezanost subjektivnog blagostanja i agresivnosti. Saopštenje na  65. naučno-stručnom skupu Kongres psihologa Srbije. Društvo psihologa Srbije, knjiga rezimea str. 65. 

Nedeljković, B. (2017). Značaj samopoštovanja za suočavanje sa stresnim situacijama. Saopštenje na 65. naučno-stručnom skupu Kongres psihologa Srbije. Društvo psihologa Srbije, knjiga rezimea (str. 73). 

Nedeljković, B. (2019). Odnos zadovoljstva životom sa samopoštovanjem, fizičkim zdravljem, školskim uspehom i materijalnim stanjem kod adolescenata iz potpunih i nepotpunih porodica. Zbornik radova Kongresa psihologa Bosne i Hercegovine, (5), 219-234.

Nedeljković, B.,  Milankov, D. (2020). The Dark Tetrad and HEXACO personality domains. XXVI Scientific conference “Empirical Studies in Psychology”, Faculty of Philosophy, University of Belgrade. Book of abstracts (pp. 54-55).

Tucaković, L., Nedeljković, B. (2020). Should liberalism be a part of Openness to experience as its facet? XXVI Scientific conference “Empirical Studies in Psychology”, Faculty of Philosophy, University of Belgrade. Book of abstracts (p. 48).

Tucaković L., Nedeljković, B. (2020). Mračna tetrada u prostoru modela Velikih pet: diferencijalne relacije „mračnih“ crta sa saradljivošću. Saopštenje na 68. naučno-stručnom skupu Kongres psihologa Srbije. Knjiga rezimea (str. 76).

Tucaković, L., Nedeljković, B. (2020). Should liberalism be a part of Openness to experience as its facet? Proceedins of the XXVI Scientific conference XXVI Scientific conference “Empirical Studies in Psychology”, Faculty of Philosophy, University of Belgrade (pp. 43-46). 

Nedeljković, B., Tucaković, L. (2020). Faktorska struktura i metrijske karakteristike upitnika o poremećaju raspoloženja (MDQ) u formi petostepene skale. Saopštenje na 68. naučno-stručnom skupu Kongres psihologa Srbije. Knjiga rezimea (str. 75). 
 

Top