MA, Banović Jelena

MA, Banović Jelena

Istraživač pripravnik
Biografija

1. Upravljanje i arhiviranje podataka u društvenim naukama
2. Digitalna pismenost
3. Informaciona i komunikaciona pismenost

  • doktorat/doktorske 2016 - / Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  • master/magistarske 2015 / Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  • osnovne 2014 / Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

  • 2016 – danas / Institut ekonomskih nauka
Referentna bibliografija

 

Bradić-Martinović, Aleksandra, Banović, Jelena, Zdravković, Aleksandar (2018) Repozitorijumi: digitalni resursi savremenog obrazovanja. XXIV skup Trendovi razvoja sa temom „Digitalizacija visokog obrazovanja“, Kopaonik, 21-23. 2. 2018. Izdavač: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.

Mitić, Petar, Banović, Jelena, Đukić, Mihajlo (2018) Društvene mreže i nauka: trenutno stanje i perspektive. XXIV skup Trendovi razvoja sa temom „Digitalizacija visokog obrazovanja“, Kopaonik, 21-23. 2. 2018. Izdavač: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.

Banović, Jelena, Bradić-Martinović, Aleksandra (2018) Plan upravljanja istraživačkim podacima. International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Sinteza , April 20, 2018, Belgrade. Izdavač: Singidunum University, Belgrade.

Bradić-Martinović, Aleksandra, Banović, Jelena (2018)Primena koncepta Big Data u ekologiji. Knjiga apstrakata/Međunarodna naučna konferencija Zelena ekonomija i zaštita životne sredine, Beograd, 23-25. April 2018. 

Bradić-Martinović, Aleksandra, Banović, Jelena (2018) Assessment of Digital Skills in Serbia with Focus on Gender Gap. Journal of Women's Entrepreneurship and Education : twice a Year Scientific Journal, no 1-2, 2018.

Bradić-Martinović, Aleksandra, Malić, Larisa, Banović, Jelena (2017) Izazovi kreiranja i ponovne upotrebe ekoloških podataka. Ecologica, 24(78), 731-734.

Relevantni projekti

SCOPES - SEEDS – South-Eastern European Data Services ( 2015-2017)

RRPP Data Rescue (2016-2017)
Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU, projekat broj: 179015, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU rukovodilac projekta integralnih i interdisciplinarnih istraživanja, projekat broj: 47009, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Top