Ma Aleksandra Branković učestvovala “The Europe of Tomorrow: Creative, Digital, Integrated“

Ma Aleksandra Branković je učestvovala na Devetoj godišnjoj akademskoj konferenciji o evropskim integracijama "The Europe of Tomorrow: Creative, Digital, Integrated", koja je održana 15. maja u Skoplju u organizaciji Univerziteta UACS i Fondacije Fridrih Ebert iz Skoplja.

Aleksandra je predstavila rad koji je pripremila u saradnji s koleginicom ma Elenom Baranenko, pod nazivom „Integration of the Western Balkan's Industry into the EU Internal Market: Recent Trends in Trade in Manufactured Goods".

Ma Aleksandra Branković učestvovala “The Europe of Tomorrow: Creative, Digital, Integrated“
Top