Leadership and organization development

U periodu 16-19.06.2016. održana je konferencija "Leadership and Organization Development“ u Kitenu, Bugarska. Pored 150 učesnika, Institut ekonomskih nauke je kao jedan od suorganizatora konferencije imao privilegiju da predstavi 2 rada na plenarnoj sesiji.

Leadership and organization development
Top