Ključna pitanja međunarodne ekonomske agende

Međunarodni kurs za predstavnike administracija zemalja jugoistočne Evrope i Zajednice Nezavisnih Država od 18. septembra do 6. oktobra 2006. godine u Institutu ekonomskih nauka, Beograd.

Organizotori: UNCTAD, Ministarstvo za ekonomske odnosi sa inostranstvom Republike Srbije i IEN.

Program
Ključna pitanja međunarodne ekonomske agende
Top