Jačanje istraživačkog kapaciteta istraživača IEN

U cilјu realizacije projektne ideje potrebno je ispuniti sledeće zadatke:
Z.1. Asistencija prilikom formiranja istraživačkih timova.
Z.2. Nabavka statističkih softvera.
Z.3. a) Asistencija istraživačkim timovima u procesu definisanjaistraživačke ideje i pri izboru časopisa, u skladu sa istraživačkom idejom i analizi uslova za objavlјivanje rada (zahtevi časopisa),
b) Asistencija istraživačkim timovima u procesu operacionalizacije istraživačkih ideja u metodologiju i prikuplјanju podataka, bilo primarnih ili sekundarnih, a zatim monitoring i asistencija u toku izrade radova i nakon dobijanja mišlјenja recenzenta i asistencija istraživačkim timovima u edukaciji za upotrebu statističkih softvera, relevantnih za realizaciju empirijske analize.
Z.4. Organizacija dve prezentacije ostvarenih rezultata i nacrta radnih papira pred kolektivom IEN.
Z.5. Obezbeđivanje eksternih, nepristrasnih recenzija radnih papira.
Z.6. Obezbeđivanje prevoda radova.
Z.7. Opciono, asistencija u izboru eksterne konferencije i pripremi prezentacije.

Detaljnije

 

Jačanje istraživačkog kapaciteta istraživača IEN
Top