Izrada strategije razvoja nacionalnog brenda Crne Gore za period 2019-2022. godina

Projektni okvir: Ministarstvo ekonomije Crne Gore
Period realizacije: jul 2018. - decembar 2018.
Rukovodilac projekta: dr Ivana Domazet

Opis:
Strategija razvoja nacionalnog brenda je dokument pripremljen od strane stručnog tima IEN u kome se analizom podataka i ispitivanjem stavova domaće i inostrane javnosti, kao i istaknutih javnih ličnosti i kreatora javnih politika definiše strateški okvir i daju smernice za izgradnju i pozicioniranje nacionalnog brenda Crne Gore. Cilj Strategije je da se kroz promociju seta vrednosti Crne Gore dalje unapredi imidž Crne Gore u svetskoj i domaćoj javnosti.

Izrada strategije razvoja nacionalnog brenda Crne Gore za period 2019-2022. godina
Top