Izdavanje publikacije SEE6 - Economic Outlook

SEE-6 Economic Outlook je polugodišnja (izdaje se u jesen i proleće) publikacija na engleskom jeziku koja donosi pregled najnovijih privrednih kretanja i kratkoročne makroekonomske projekcije za šest zemalja Jugoistočne Evrope: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju. Za svaku zemlju u publikaciji se predstavlja analiza ekonomskih kretanja, daju se glavni ekonomski indikatori i makroekonomske projekcije. Osim toga, svaki broj sadrži analizu u kojoj se navedene zemlje upoređuju iz perspektive odabrane aktuelne ekonomske teme.

 

Izdavanje publikacije SEE6 - Economic Outlook
Top