Izazovi ekonomske nauke u 21. veku

4. decembar

U povodu proslave jubileja 50 godina postojanja IEN 4. decembra Međunarodnu naučnu konferenciju su otvorili direktor IEN prof. dr Dejan Erić, prof. dr Valter Cantino dekan Fakulteta za menadžment (SAA) Univerziteta u Torinu, prof. dr Stephane Ngomai dekan Fakulteta za pravo, političke nauke, ekonomiju i menadžment Univerziteta u Nici - Sophia Antipolis i dekan BBA prof. dr Hasan Hanić.

Međunarodnu naučnu konferenciju organizovali su IEN i Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije u saradnji sa Universite Nicé - Sophia Antipolis, Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) Universita degli studi di Torino i Beogradskom bankarskom akademijom.

Program
Sapštenje za medije

5. decembar

Drugog dana konferencije nastavljene su prezentacije po programu. Na kraju je održana završna plenarna sednica na kojoj su moderatori sesija (prof. dr Jean-Paul Guichard, prof. dr Saša Popović, prof. dr Antal Szabo, prof. dr Dragan Milinković Fimon i mr Jovan Zubović) dali kratak pregled radova i zaključaka. Učesnicima skupa se na kraju zahvalio direktor IEN prof. dr Erić i pozvao ih da ponovo posete IEN i Beograd.

 

Izazovi ekonomske nauke u 21. veku
Top