Izazovi ekonomske nauke u 21. veku

4. decembar

U povodu proslave jubileja 50 godina postojanja IEN 4. decembra Međunarodnu naučnu konferenciju su otvorili direktor IEN prof. dr Dejan Erić, prof. dr Valter Cantino dekan Fakulteta za menadžment (SAA) Univerziteta u Torinu, prof. dr Stephane Ngomai dekan Fakulteta za pravo, političke nauke, ekonomiju i menadžment Univerziteta u Nici - Sophia Antipolis i dekan BBA prof. dr Hasan Hanić.

Međunarodnu naučnu konferenciju organizovali su IEN i Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije u saradnji sa Universite Nicé - Sophia Antipolis, Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) Universita degli studi di Torino i Beogradskom bankarskom akademijom.

5. decembar

Drugog dana konferencije nastavljene su prezentacije po programu. Na kraju je održana završna plenarna sednica na kojoj su moderatori sesija (prof. dr Jean-Paul Guichard, prof. dr Saša Popović, prof. dr Antal Szabo, prof. dr Dragan Milinković Fimon i mr Jovan Zubović) dali kratak pregled radova i zaključaka. Učesnicima skupa se na kraju zahvalio direktor IEN prof. dr Erić i pozvao ih da ponovo posete IEN i Beograd.

Program
Sapštenje za medije

 

Izazovi ekonomske nauke u 21. veku
Top