Istraživači Instituta ekonomskih nauka učesnici međunarodnog projekta
29
Jan
2021

Istraživači Instituta ekonomskih nauka učesnici međunarodnog projekta

Tim istraživača Instituta ekonomskih nauka čiji je koordinator dr Isidora Ljumović, učesnici su projekta pod nazivom „Analiza lanaca vrednosti u ekonomijama zapadnog Balkana - Povećanje potencijala za regionalnu saradnju u prioritetnim oblastima“. Projekat je finansiran od strane Udruženog istraživačkog centra Evropske komisije (The Joint Research Centre - JRS, European Commision). Realizacija projekta planirana je za period of decembra 2020. godine do juna 2021. godine. Projekat ima za cilj da identifikuje lance vrednosti u ekonomijama Zapadnog Balkana i istraži njihove konkurentske pozicije. Aktivnosti u okviru projekta su usmerene ka utvrđivanju mogućnosti za poboljšanje položaja pojedinačnih privrednih subjekata, ekonomija i regiona u evropskim i globalnim lancima vrednosti, kao i jačanju regionalne i transnacionalne saradnje u skladu sa strategijama pametne specijalizacije i globalnim trendovima i izazovima.

22.09.2021.

Održan Okrugli sto “Makroekonomska stabilnost i unapređenje konkurentnosti zemalja Zapadnog Balkana”…

03.08.2021.

Program razvoja instituta…

12.07.2021.

Konferencija „Institucionalne promene u ekonomiji Srbije kroz istoriju”…

23.06.2021.

Održan Okrugli sto „Poslovanje u periodu pandemije – izazovi i šanse“…

08.04.2021.

Časopis JWEE indeksiran u Scopus-u…

08.04.2021.

XIII međunardona naučna konferencija…

Top