Interreg IPA program prekogranične saradnje Srbija-Hrvatska 2014-2020

Mihajlo Đukić i Petar Mitić, istraživači Instituta ekonomskih nauka, govorili su o realizacijii Interreg IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Hrvatska 2014-2020.

Detaljnije
Interreg IPA program prekogranične saradnje Srbija-Hrvatska 2014-2020
Top