II Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem
07
Oct
2021

II Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem

U organizaciji Centra za ekonomsku istoriju u okviru Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, 7. i 8. oktobra 2021. godine, održana se druga nacionalna naučna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Institucionalne promene u ekonomiji Srbije kroz istoriju“. Program konferencije dostupan je ovde .

Eminentni domaći stručnjaci razmatrali su različite teme iz oblasti ekonomske istorije, kao i na koje metodološke i istraživačke izazove nailaze, u okviru šest odvojenih sesija:

  1. Kontekst i kultura
  2. Privredne transformacije
  3. Bankarstvo i monetarna politika
  4. Saradnja sa inostranstvom
  5. Radništvo i seljaštvo
  6. Monopoli i korupcija

Usled okolnosti izazvanih aktuelnom epidemiološkom situacijom, konferencija je održana u virtuelnom formatu, posredstvom zoom platforme.

 

27.06.2022.

Dr Marko Vladisavljević posetio je Departman za ekonomiju Univerziteta u Peruđi…

23.06.2022.

IEN istraživači na konferenciji u Sarajevu…

26.05.2022.

Časopis Journal of Women's Entrepreneurship and Education (JWEE) svrstan u kategoriju Q3 SCImago Journal Rank…

28.04.2022.

Naučna saradnica IEN-a učestvovala u CHERN Training School u Kopenhagenu…

28.02.2022.

Poseta CEMFI-ju…

29.10.2021.

XIII Međunarodna naučna konferencija…

Top