CESSDA SAW – Jačanje i širenje Konzorcijuma evropskih digitalnih arhiva u društvenim naukama

Projektni okvir: Horizon2020
Finansiran od: Evropske komisije
Period realizacije: oktobar 2015. - septembar 2017.
Lokalni koordinator: dr Aleksandra Bradić-Martinović

Opis:
Nakon uspešnog osnivanja organizacije CESSDA u novoj organizacionoj formi, 2013. godine pojavila se potreba za jačanjem i širenjem mreže digitalnih arhiva kako bi se osigurala održivost i pokrivenost cele Evrope. Glavni cilj projekta je bio da se obezbede uslovi i učine inicijalni koraci ka stvaranju pouzdanih servisa podataka u društvenim naukama širom kompletne Evropske istraživačke oblasti (European Research Area – ERA), koji će biti u stanju da zadovolje potrebe istraživača nove generacije. Relevantne prethodne inicijative realizovane u ovoj oblasti biće uzete kao osnova za proširenje članstva u organizaciji CESSDA (npr. SERSCIDA, DASISH, DwB).

Partneri na projektu su bili: CESSDA AS, Norveška; Charles Beagrie Limited, Velika Britanija; Ethniko Kentro Koinonikon Erevnon (EKKE), Grčka; Tarki Alapitvany (Tarki Foundation), Mađarska; Tartu Ulikool (UTARTU), Estonija; University College Dublin, National University of Ireland, Dublin (NUID UCD), Irska; Instituto de Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa), Portugal; Sveučilište u Zagrebu Filozofski Fakultet (FFZG), Hrvatska; Institut ekonomskih nauka/Data centar Srbija za društvene nauke (IEN/DCS), Srbija i Sociologicky Ustav Slovenskej Akademie Vied (SU SAV), Slovačka.

 

CESSDA SAW – Jačanje i širenje Konzorcijuma evropskih digitalnih arhiva u društvenim naukama
Top