Diseminacioni sastanak FP7 projekta SERSCIDA
28
May
2014

Diseminacioni sastanak FP7 projekta SERSCIDA

U Sarajevu je 29. maja 2014. godine održan diseminacioni sastanak u okviru realizacije FP7 projekta SERSCIDA. Centar za ljudska prava Univerziteta u Srajevu, BiH je bio domaćin konferencije koja je okupila partnere SERSCIDA projekta: Institut ekonomskih nauka, Beograd, Srbija, Švajcarska fondacija za istraživanja u društvenim naukama, Arhiva podataka Ujedinjenog Kraljevstva Univerziteta u Eseksu, Švedski nacionalni servis podataka Univerziteta u Geteborgu, Arhiva podataka društvenih nauka, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija i Filozofski fakultet u Zagrebu, Hrvatska.

Posle reči dobrodošlice predstavnika Univerziteta u Sarajevu Saše Madackog, događaj su pozdravili predstavnik Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i profesor dr Jovan Bazić, predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

U toku ovog SERSCIDA sastanka, tim je predstavio rezultate projekta i diskutovao o glavnim pitanjima koja se tiču društvenih nauka i rezultatima istraživanja humanih nauka. Ovo je uključivalo:

  • prezentacije prototipa digitalnih arhiva u društvenim naukama u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj;
  • diskusije o primeni politika arhiviranja podataka: finansiranje usluga podataka kao dugoročni ciljevi vlada radi očuvanja podataka koji dolaze iz javno finansiranih istraživanja; strategijska pitanja vezana za finansiranje istraživanja u društvenim naukama; potreba za dobro utemeljenim politika pri upravljanju podacima, kao početna tačka za jačanje društvenih nauka u regionu;
  • diskusiju o uticaju servisa podataka na istraživanja u društvenim naukama, otvoren pristup podacima, i dobre strane deljenja podataka među istraživačima; kao i uticaj servisa podataka na jačanje poziciju istraživača pri prikupljanju sredstava za finansiranje istraživanja, sekundarnu analizu prethodno prikupljenih podataka i napredak društvenih nauka i
  • Jačanje mreže između servisa podataka, vladinih institucija i eksperata u zemljama koje su partneri na projektu.

Učesnici konferencije su bili predvodnici servisa podataka širom Evrope (Slovenija, Švedska, Švajcarska i Ujedinjeno Kraljevstvo), istraživači u društvenim humanim naukama, kao i donosioci odluka iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Direktor IEN-a, prof. dr Dejan Erić je učestvovao na ovoj konferenciji, kao i prof. dr Hasan Hanić, dekan BBA, dr Aleksandra Bradić-Martinović (koordinator SERSCIDA tima u Srbiji), dr Vesna Aleksić (IEN), ma Aleksandar Zdravković,(član SERSCIDA tima u Srbiji), ma Saša Milivojević i Milica Kočović.

21.12.2018.

Novogodišnji paketići za najmlađe…

11.12.2018.

Održana međunarodna naučna konferencija „Oporezivanje duvanskih proizvoda“ u Beogradu…

07.12.2018.

Naučna konferencija "SAD u društvenim i humanističkim naukama u Srbiji"…

04.12.2018.

Svečana akademija povodom 60 godina postojanja IEN…

04.12.2018.

Okrugli sto "Unapredjenje oporezivanja duvanskih proizvoda u RS"…

14.11.2018.

Skup "Strengthening and Widening of the European Infrastructure of Social Science Data Archives"…

Top