FP7 projekat: podrška osnivanju nacionalnih/regionalnih baza podataka prikupljenih istraživanjem u oblasti društvenih nauka (SERSCIDA)

Projektni okvir: FP7
Period realizacije: januar 2012. - jul 2014.
Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka: dr Aleksandra Bradić-Martinović

Opis:
Projekat Podrška osnivanju nacionalnih/regionalnih baza podataka prikupljenih istraživanjem u oblasti društvenih nauka (Support to Establishment of National/Regional Social Sciences Data Archives – SERSCIDA), odobren u okviru FP7 programa, zamišljen je kao strateški projekat za podršku, saradnju i razmenu znanja u arhiviranja podataka u oblasti društvenih nauka između zemalja EU - članica Saveta evropskih baza podataka u oblasti društvenih nauka (CESSDA) i zemalja Zapadnog Balkana.
Projekat ima za cilj da proceni potencijale upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija za potrebe naučnih istraživanja i razmene znanja u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Partneri Instituta ekonomskih nauka na projektu su: Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (koordinator projekta); Fondation Suisse pour la Recherche en Sciences Sociales, Švajcarska; Goeteborgs Universitet, Švedska; University of Essex, Velika Britanija; Univerza v Ljubljani, Slovenija i Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Hrvatska.

FP7 projekat: podrška osnivanju nacionalnih/regionalnih baza podataka prikupljenih istraživanjem u oblasti društvenih nauka (SERSCIDA)
Top