Ekonomija oporezivanja duvanskih proizvoda

U Beogradu je 11. decembra održana međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Ekonomija oporezivanja duvanskih proizvoda” u organizaciji Institita ekonomskih nauka, regionalnog koordinatora mreže istraživača u oblasti oporezivanja duvanskih proizvoda u zemljama Centralne i Istočne Evrope (CIE). Konferencija je okupila preko 50 istraživača i eksperata u oblasti oporezivanja duvana iz čitavog sveta. Cilj konferencije bila je diseminacija rezultata istraživanja i dokumenata javnih politika u oblasti oporezivanja duvanskih proizvoda u regionu CIE kreatorima politika, predstavnicima međunarodnih organizacija, civilnog društva i istraživača.

Konferencija je ujedno bila i jedinstvena prilika za diskusiju o korišćenju istraživanja u kreiranju javnih politika i analizi u kojoj meri se politike oporezivanja duvana zasnivaju na pouzdanim podacima i naučnim analizama. U toku diskusije istaknuto je da se u zemljama CIE naučni rezultati malo koriste u procesima kreiranja javnih politika. Glavni rezultati konferencije ukazuju na neophodnost daljeg istraživanja i jačanja istraživačkih kapaciteta za istraživanja u oblasti oporezivanja duvana u regionu CIE, što bi rezultiralo usvajanjem efikasnih politika u interesu društva.

Više informacija o rezultatima istraživanja se može naći na zvaničnom sajtu projekta Tobacco Taxation.

 

Ekonomija oporezivanja duvanskih proizvoda
Top