Ekonometrijska analiza premije zarada javnog sektora u Srbiji u uslovima fiskalne konsolidacije

Marko Vladisavljević, istraživač Instituta ekonomskih nauka, održao je predavanje na temu “Ekonometrijska analiza premije zarada javnog sektora u Srbiji u uslovima fiskalne konsolidacije”.

Detaljnije

 

Ekonometrijska analiza premije zarada javnog sektora u Srbiji u uslovima fiskalne konsolidacije
Top