Dr  Minović Jelena

Dr Minović Jelena

Viši naučni saradnik
Biografija

1. Kvantitativne finansije
2. Ekonometrija (Analiza vremenskih serija)
3. Finansijska tržišta
4. Finansijska ekonomija
5. Kvantitativni metodi i modeli u ekonomiji

  • doktorat/doktorske 2012 / Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • master/magistarske 2007 / Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu 
  • osnovne 2001 / Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu

  • 2011– danas / Institut ekonomskih nauka
  • 2008 – 2011 / Univerzitet Union – Beogradska bankarska akademija
  • 2003 – 2008 / Ugostiteljsko-turistička škola u Beogradu
  • 2002 – 2003 / Matematička gimnazija u Beogradu
  • 2001 – 2002 / Savezni zavod za mere i dragocene metale
Referentna bibliografija

 

Minović, J. (2017). Kontinuum nelikvidnosti. Izdavač: Institut ekonomskih nauka, Beograd, str. 1-242.

Minović, J., & Erić, D. (2016). Impact of political risk on frontier capital market. Engineering Economics, 27(2), 151-162.

Milunovich, G., & Minović, J. (2014). Local and global illiquidity effects in the Balkans frontier markets. Applied economics, 46(31), 3861-3873.

Minović, J., & Živković, B. (2014). CAPM augmented with liquidity and size premium in the Croatian stock market. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 27(1), 191-206.

Minović, J., Radović-Marković, M., & Drašković, B. (2013). Financial Engineering Education: The Case Study of Financial Modelling Using Games. International journal of engineering education, 29(3), 634-643.

Minović, J. (2012). Liquidity of the Croatian stock market: an empirical analysis. Economic Research-Ekonomska istraživanja, 25(3), 776-802.

Minović, J., & Živković, B. (2012). The impact of liquidity and size premium on equity price formation in Serbia. Ekonomski anali, 57(195), 43-78.

Živković, B., & Minović, J. (2010). Illiquidity of frontier financial market: Case of Serbia. Panoeconomicus, 57(3), 349-367.

Minović, J. Z., & Živković, B. R. (2010). Open issues in testing liquidity in frontier financial markets: The case of Serbia. Ekonomski anali, 55(185), 33-62.

Minović, J. Z. (2009). Modelling Multivariate Volatility Processes: Theory and Evidence. Theoretical & Applied Economics, 16(5), 21-44.

Relevantni projekti

Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: Strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanje sa zahtevima EU, evid. br. 179015, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, (od januara 2011-do danas), rukovodilac projekta osnovnih istraživanja: dr Ivan Stošić.

Evropske integracije i društveno-еkonomske promene privrede Srbije na putu ka EU, evid. br. 47009, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, (od januara 2011-do danas), rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković.

Optimizacija ekonomičnosti i efikasnosti upravljanja procesom transporta sirovine – šećerne repe u Fabrici šećera „Crvenka“ a.d. i „Šajkaška“ a.d., 2017. godine, (naručilac: Hellenic Sugar Industry S.A.), (član tima), rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković.

IPA 2012 projekat “Defining standards for annual publications of SILC indicators and preparation of it” (naručilac: Republički zavod za statistiku), 2016 (ključni ekspert), rukovodilac projekta: dr Jovan Zubović.

Izrada ekonomske analize tržišta nespecijalizovane trgovine na veliko i tržišta trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane, pića i duvana za period 2010 - 2012. godina, za tržište Grada Beograda i tržište Republike Srbije, 2013. godine, (naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije), (član tima), rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić.

Ekonomski aspekti troškova i koristi politike zaštite životne sredine u Srbiji, (naručilac: Fond za zaštitu životne sredine), 2011, (član tima), rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković.

Analiza stanja na tržištu trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane, pića i duvana u prodajnim objektima tipa samousluga, supermarketa, diskonta i hipermarketa u Srbiji i Beogradu u periodu 2008-2010. godine, (2011), (naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije), (član tima), Beograd 2011, rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić.


 

Top