Dr Lebedinski Lara

Dr Lebedinski Lara

Naučni saradnik
Biografija

1. Ekonomija obrazovanja
2. Ekonomija rada
3. Primenjena mikroekonometrija

 

  • doktorat/doktorske 2012 / Univerzitet Bokoni, Italija
  • master/magistarske 2007 / Univerzitet u Mančesteru, Engleska
  • osnovne 2006 / Tehnički univerzitet u Beču, Austrija
  • 2017 – / Naučni saradnik, Institut ekonomskih nauka
  • 2015 – 2017 / Visoki analitičar, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • 2014 – 2017 / Viši istraživač, Fondacija za razvoj ekonomske nauke
  • 2012 – 2014 / Istraživač, Katolički univerzitet u Luvenu, Belgija
  • 2009 – 2010 / Istraživač saradnik, Bokoni Univerzitet, Italija
  • 2008 – 2012 / Asistent u nastavi, Bokoni Univerzitet, Italija
Referentna bibliografija

 

Battaglia, Marianna, Chabé-Ferret, Bastien & Lebedinski, Lara (2021) "Segregation, Fertility and Son Preference: The Case of the Roma in Serbia", forthcoming Journal of Demographic Economics

Lebedinski, Lara (2020) " The Effect of Residential Segregation on Formal and Informal Employment of Roma in Serbia", Eastern European Economics, br. 58: str. 108-136.

Žarković Rakić, Ana Aleksić Mirić, Lara Lebedinski & Marko Vladisavljević (2017). “Welfare State and Social Enterprise in Transition : Evidence from Serbia”, Voluntas, br. 28(6): str. 2423 – 2448.

Battaglia, Marianna & Lebedinski Lara (2017). “The Curse of Low Expectations”, Economics of Transition, br. 25(4): str. 681 – 721.

Battaglia, Marianna & Lara Lebedinski, (2015) "Equal Access to Education: An Evaluation of the Roma Teaching Assistant Program in Serbia", World Development, br. 76: str. 62-81.

Lebedinski, Lara & Vincent Vandenberghe, (2014) "Assessing education’s contribution to productivity using firm-level evidence", International Journal of Manpower, br. 35(8): str. 1116 – 1139.

 

Relevantni projekti

 

"Studija izvodljivosti javno-privatnog partnerstva u predškolskom obrazovanju u Srbiji", istraživač, Oxford policy management, 2019 - 2020.

"Evaluacija programa IT Obuke", istraživač, UNDP, 2019.

“Evaluacija programa Podsticanje zapošljavanja mladih i programa Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji”, istraživač, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, 2017 – 2019.

“Izrada modela za projekciju učešća penzija u BDP-u”, istraživač, Republički zavod za statistiku, 2017

“Evaluacije paketa usluga za mlade i relevantnih programa i mera finansiranih iz budžeta Vlade Republike Srbije koji su usmereni ka mladima”, istraživač, Tim za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, 2016.

“Rani dečiji razvoj: Nalazi iz MICS 2014 za Srbiju”, istraživač, UNICEF, 2015

“Omogućavanje procvata i razvoja socijalnog preduzetništva za inovativna i inkluzivna društva”, vođa projekta u Srbiji i istraživač, Sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj Evropske Komisije, 2014 – 2016.

 

Top