Dr Lebedinski Lara

Dr Lebedinski Lara

Naučni saradnik
Biografija

1. Ekonomija obrazovanja
2. Ekonomija rada
3. Primenjena mikroekonometrija

 

  • doktorat/doktorske 2012 / Univerzitet Bokoni, Italija
  • master/magistarske 2007 / Univerzitet u Mančesteru, Engleska
  • osnovne 2006 / Tehnički univerzitet u Beču, Austrija

  • 2017 – danas / Naučni saradnik, Institut ekonomskih nauka
  • 2015 – 2017 / Visoki analitičar, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • 2014 – 2017 / Viši istraživač, Fondacija za razvoj ekonomske nauke
  • 2012 – 2014 / Istraživač, Katolički univerzitet u Luvenu, Belgija
  • 2009 – 2010 / Istraživač saradnik, Bokoni Univerzitet, Italija
  • 2008 – 2012 / Asistent u nastavi, Bokoni Univerzitet, Italija

 

 

Referentna bibliografija

 

Žarković Rakić, Ana Aleksić Mirić, Lara Lebedinski, Marko Vladisavljević (2017). “Welfare State and Social Enterprise in Transition : Evidence from Serbia”, Voluntas, br. 28(6): str. 2423 – 2448.

Battaglia, Marianna, Lebedinski Lara (2017). “The Curse of Low Expectations”, Economics of Transition, br. 25(4): str. 681 – 721.

Battaglia, Marianna, Lara Lebedinski, (2015) "Equal Access to Education: An Evaluation of the Roma Teaching Assistant Program in Serbia", World Development, br. 76: str. 62-81.

Lebedinski Lara, Vincent Vandenberghe, (2014) "Assessing education’s contribution to productivity using firm-level evidence", International Journal of Manpower, br. 35(8): str. 1116 – 1139.

Relevantni projekti

Evaluacija programa Podsticanje zapošljavanja mladih i programa Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji, istraživač, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, 2017 – 2019.

Izrada modela za projekciju učešća penzija u BDP-u, istraživač, Republički zavod za statistiku, 2017

Evaluacije paketa usluga za mlade i relevantnih programa i mera finansiranih iz budžeta Vlade Republike Srbije koji su usmereni ka mladima, istraživač, Tim za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, 2016.

Rani dečiji razvoj: Nalazi iz MICS 2014 za Srbiju, istraživač, UNICEF, 2015.

Omogućavanje procvata i razvoja socijalnog preduzetništva za inovativna i inkluzivna društva, vođa projekta u Srbiji i istraživač, Sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj Evropske Komisije, 2014 – 2016.

Top