Dr Lazarević Marija

Dr Lazarević Marija

Naučni saradnik
Biografija

1. Strategijski menadžment
2. Marketing menadžment 
3. Mala i srednja preduzeća i preduzetništvo

  • doktorat/doktorske 2013 / Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd
  • master/magistarske 2004 / Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • osnovne 1999 / Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • 2020 - / Institut ekonomskih nauka, Beograd
  • 2009 - 2020 / Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Univerzitet Union, Beograd
  • 2004 - 2009 / Institut ekonomskih nauka, Beograd
Referentna bibliografija

 

Lazarević – Moravčević, M. (2019) Characteristics of marketing communication strategy of a small enterprise, Economic Analysis, Institut ekonomskih nauka, Beograd

Lazarević – Moravčević, M., Lazić, M., Kaličanin, T. (2019) Primena marketing koncepta u malim preduzećima, Izazovi savremenog marketinga 2019, Srpsko udruženje za marketing, Zlatibor

Kamenković, S., Lazarević – Moravčević, M. (2018) Ocena kvaliteta okruženja i njegov uticaj na poslovanje sektora MSPP, monografija, Institut ekonomskih nauka, Beograd

Lazarević – Moravčević, M., Jovanović, O. (2018) Business environment in Serbia – opportunities for SMEs development, Western Balkans Economies in EU Integration: past, present and future, CEMAFI International Association, Nica

Lazarević-Moravčević, M., Erić, D., Kamenković, S. (2018) Uticaj poslovnog okruženja na performanse sektora MSPP u Srbiji, Poslovna ekonomija, br. 1,  Sremska Kamenica

Jovanović, O., Lazarević-Moravčević, M., Đuričin, S. (2018) Organska poljoprivreda u funkciji razvoja Republike Srbije, Ecologica, br. 91, Beograd

Minović, J., Lazarević – Moravčević, M., Beraha, I. (2016) Strategic orientation of SMEs: empirical research, Menadžment, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Hanić, A., Pržulj, Ž., Lazarević – Moravčević, M. (2016) Characteristics of human resource management in SMEs in Serbia, European Jornal of Economics and Business Studies, European Center for Science Education and Research

Minović, J., Lazarević – Moravčević, M. (2016) Konkurentnost balkanskih zemalja: uticaj različitih faktora, poglavlje u monografiji – Pravci strukturnih promena u procesu pristupanja Evropskoj uniji, Institut ekonomskih nauka, Beograd

Lazarević – Moravčević, M., Pantić, O., Filimonović, D. (2015) SME sector as a growth factor of employment in Serbia,  New Economic Policy Reforms, Beogradska bankarska akademija, Beograd

 

Relevantni projekti

Development of the Pre-feasibility Study with General Project for Regional Integrated Irrigation System in Srem Area, 2014.

Uključivanje privrede Srbije u Evropsku uniju – Planiranje i finansiranje regionalnog i ruralnog razvoja i politika razvoja, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2007 - 2009.

Strategija razvoja preduzeća "ZIMPA" Ub u okviru "Galeb Group-e", Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2007.

Predlog nove organizacije poslovnog sistema "Telefonija" i prilagođavanje strategije novom poslovnom okruženju, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2007.

Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji uključivanja Republike Srbije u Evropsku uniju, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2006
 

Top