Dr Aleksić Vesna

Dr Aleksić Vesna

Viši naučni saradnik
Biografija

1. Ekonomska i društvena istorija Srbije, Balkana i Jugoistočne Evrope u XX veku
2. Istorija nacionalnog bankarstva i preduzetništva
3. Ekonomska istorija SAD u XIX i XX veku
4. Formiranje, razvoj i istorijski značaj srpskih finansijsko-političkih elita na Balkanu
5. Ekonomska i društvena istorija jevrejske zajednice u Srbiji

  • 2012 – / Institut ekonomskih nauka, Beogra
  • 2010 – 2012 / Geoekonomski fakultet, Beograd
  • 2006 – 2010 / Geoekonomski fakultet, Beograd
  • 2001 – 2004 / Institut za savremenu istoriju, Beograd
  • 1996 – 2001 / Arhiv Jugoslavije, Beograd
  • doktorat/doktorske 2006 / Geoekonomski fakultet, Beograd
  • master/magistarske 2000 / Odeljenje za istoriju, Filozofski fakultet, Beograd
  • osnovne 1995 / Odeljenje za istoriju, Filozofski fakultet, Beograd

 

Referentna bibliografija

 

Sjedinjene Američke Države u društvenim i humanističkim naukama u Srbiji, ured. Vesna Aleksić, Radina Vučetić, Institut ekonomskih nauka i Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2019.

Banka i moć, Socijalno-finansijska istorija Opšteg jugoslovenskog društva A.D. 1928–1945, Vesna S. Aleksić, Stubovi kulture, Beograd, 2002.

Velika svetska ekonomska kriza i Sjedinjene Američke Države 1929-1939, Model društva u krizi, Vesna S. Aleksić, Stubovi kulture, Beograd, 2010.

“Nazification of the Allgemeiner Jugoslavischer Bankverein AG. Political Destiny of an Economic Institution”, Deutsch-serbische Beziehungen vom Berliner Kongress bis heute (Dittmar Dalhmann/M.Kosanovic -Hrsg.), University of Bonn, 2003, 115-167.

„Mission Impossible of American Experts in Serbia 1919 – 1920“, 125th Anniversary of Diplomatic Relations between the USA and Serbia, (Ljubinka Trgovčević – Hrs) University of Belgrade, Faculty of Political Sciences, Belgrade, 2008, 103-119.

„Hungarian financial capital in the Kingdom of Yugoslavia“, Hungary and the Balkans. Pecs – Gate towards Balkans, University of Pecs, 2009, 248-261.

„Foreign Financial Capital as the Catalyst of Serbian Economic Development before the Second World War“, Economic and Financial Stability in SE Europe in a Historical and Comparative Perspective, Southeast Europe Monetary History Network and National Bank of Serbia, 2009, Belgrade, 315-335.

„Rescuing Agricultural and Banking Sector from Collapse: Agricultural Debt Consolidation in Yugoslavia 1932-1936“, V. Aleksić, D. Gnjatović, Industrija, Časopis Ekonomskog instituta, br.2/2011, Beograd, 283-297.

The History of the Allgemeiner jugoslawischer Bankverein AG in Beograd in the context of Yugoslav Banking History after 1918, Oliver Rathkolb/Theodor Venus/Ulrike Zimmerl (Hrsg.), 150 Jahre oesterreichische Bankengeschichte im Zentrum Europas, Bank Austria Creditanstalt, Wien, 2005, 226-238.

„The Political Role of Financial Institution: Bankverein AG and Aryanization of Jewish property in Serbia“, Limes plus: geopolitički časopis, broj 2, Beograd, 2015, 51-63.

 

Relevantni projekti

Bilateralni projekat Ministarstava nauke Republike Serbije i Republike Slovenije: “Osnove i sadržaj slovenačko-srpske ekonomske saradnje u 20. veku” (2008 - 2010)

Tempus projekat “Strengthen Students Role in Governance and Management at the Universities of Serbia in line with the Bologna process – SIGMUS” (2010 – 2012)

Projekat Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije (III-47004) „Unapređenje javnih politika u Srbiji u funkciji poboljšanja socijalne sigurnosti građana i održivog privrednog razvoja“, 2011-2012.

Projekat Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije (III-47009) “Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU”, 2012-2018.

Projekat Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije (OI-179015) “Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU”, 2012-2018.

Projekat Fonda B92 i Kulturnog centra REX iz Beograda, „Poseta Starom sajmištu – Kriterijumi i merila sećanja“, učesnik, 2011-2012.

Zavod za udžbenike, projekat: “Enciklopedija srpskog naroda”, Beograd, 2008.

Istorijski arhiv grada Beograda, projekat: “Moderna srpska država 1804 – 2004, Hronologija”, Beograd, 2005.

Narodna banka Srbije, projekat: Jubilej 120 godina od osnivanja Narodne banke Srbije 1884 – 2004, Belgrade, 2004.

Top