Ma Ivanović Đina

Ma Ivanović Đina

Istraživač pripravnik
Biografija

 

1. Finansijska analiza i izveštavanje
2. Poslovne finansije
3. Bihejvioralna ekonomija

 

  • doktorat/doktorske 2018- / Beogradska bankarska akademija, Univerzitet Union, Beograd
  • master/magistarske 2018 / Beogradska bankarska akademija, Univerzitet Union, Beograd
  • osnovne 2016 / Beogradska bankarska akademija, Univerzitet Union, Beograd

 

 

  • 2018- / Institut ekonomskih nauka, Beograd
  • 2017-2018 / Silver Bell Consulting, Beograd
Referentna bibliografija

 

Relevantni projekti

 

Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU rukovodilac projekta integralnih i interdisciplinarnih istraživanja, projekat broj: 47009, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU, projekat broj: 179015, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Top