Digitalne preduzetničke kompetencije studenata u Kuvajtu i Srbiji

Finansiran od: Australian College of Kuwait
Period realizacije: april 2021. - april 2022.
Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka: dr Vladimir Simović

Opis:
Trenutno, oko 80 institucija iz oblasti visokog obrazovanja u Srbiji i 10 u Kuvajtu nude svojim studentima obrazovne programe koji kombinuju IT i preduzetničke veštine. Njihovi studenti diplomiraju i priključuju se tržištu rada, posedujući određeni nivo digitalnih preduzetničkih kompetencija. Problem je u činjenici da ne postoji metodologija i alati koji bi omogućili da se izmeri i oceni tačan nivo digitalnih preduzetničkih kompetencija koje studenti stiču tokom svojih studija na fakultetima i univerzitetima. Ovaj problem nije karakterističan samo za Kuvajt i Srbiju, već i za bilo koju drugu zemlju u svetu. Ovaj projekt će iskoristiti postojeće znanje u oblasti opštih digitalnih i preduzetničkih kompetencija, ekspertizu predstavnika industrije, državnih i profesionalnih tela da razvije metodologiju za merenje nivoa preduzetničkih kompetencija univerzitetskih studenata. Razvijena metodologija će biti korišćena za potrebe istraživanja na uzorku studenata u Kuvajtu i Srbiji, a dobijeni rezultati će poslužiti kao osnova za benćmark analizu između dve zemlje.

Digitalne preduzetničke kompetencije studenata u Kuvajtu i Srbiji
Top