Development State and Millennium Development Goals: Country Experiences, Achievements and Failures

Dana 29. i 30. juna, međunarodna konferencija pod nazivom Development State and Millennium Development Goals: Country Experiences, Achievements and Failures održana je na Institutu ekonomskih nauka, u suorganizaciji Međunarodnog institute za studije razvoja (Australija), Međunarodnog instituta za studije menadžmenta (Indija) i IEN (Srbija). Između ostalih, prezentovana su i najnovija istraživanja kolega sa MIT, Bond univerziteta, Kjoto univerziteta i Poznanjskog univerziteta ekonomije.

Development State and Millennium Development Goals: Country Experiences, Achievements and Failures
Top