Development, competitiveness and inequality in EU and Western Balkans

Institut ekonomskih nauka, Beograd, Ekonomski fakultet Subotica i univerzitet Sv. K,kiment Ohridski, Sofija, organizovali su 26. novembra 2015. godinu međunarodnu naučnu konferenciju: "Development, Competitiveness and Ineqiality in EU and Western Balkan". 

Na početku konferencije dodeljene su dve nagrede. Nagrada "Ana Jaško" za najbolji istraživački rad dodeljena je ma Oliveri Jovanović i nagrada "Tomislav Popović" za najbolji naučni rad dodeljena je dr Sanji Filipović.

Konferencija je imala tri sesije na kojima je prezentovano dvadeset pet radova, a dr Edvard Jakopin, dr Nermin Oruc i prof. dr Mirjana Radović-Marković prezentovali su svoje radove u okviru plenarne sesije.

Program 
Detaljnije
Development, competitiveness and inequality in EU and Western Balkans
Top