Departman za makroekonomiju

Članovi departmana:

Opis ciljeva/oblasti istraživanja departmana

Departman za makroekonomiju okupio je tim istraživača Instituta ekonomskih nauka u svrhu unapređenja kvaliteta istraživačkog rada, uključijući i profilisanje kompetencija i afirmaciju samih istraživača u naučnoj oblasti Departmana. Cilj Departmana jeste uspostavljanje aktivne saradnje između istraživača kroz razmenu iskustava, znanja i ideja. Kao rezultat saradnje sa istraživačima unutar, ali i izvan IEN, treba da budu radovi objavljeni u monografijama i naučnim časopisima međunarodnog značaja, radovi u časopisima nacionalnog značaja, učešće na konferencijama u zemlji i inostranstvu, učešće na okruglim stolovima, apliciranje na projektne pozive i realizacija projektnih prijava.

U okviru Departmana za makroekonomiju razvijaju se tri oblasti istraživanja: Javne finansije, Monetarne finansije i Međunarodna ekonomija. U prethodnom periodu članovi Departmana su ostvarili značajne naučnoistraživačke rezultate u ovim oblastima. U narednom periodu plan je uspostavljanje i jačanje saradnje sa istraživačima i institucijama iz zemlje i inostranstva koji imaju iste ili slične oblasti istraživanja. Samim tim će članovi Departmana inicirati i aktivno uzeti učešća u realizaciji naučnih, strateških i međunarodnih projekata.

Aktivnosti članova Departmana za makroekonomiju usmerene su na izradu stručne publikacije SEE-6 Economic Outlook, koja prikazuje ekonomske trendove i kratkoročne prognoze za sedam zemalja JIE. Publikaciju dva puta gdišnje objavljuje IEN u saradnji sa Asocijacijom ekonomskih instituta jugoistočne Evrope (SEEA).

Članovi Departmana za makroekonomiju aktivno učestvuju u  realizaciji međunarodnog projekta COST Action – CA18215 (China In Europe Research Network).

Odabrani radovi

 1. Marjanović, D., Zubović, J. (2020). The Analysis of Main Macroeconomic Indicators - A Comparative Study of Serbia and Selected SEE Countries. In: Security Challenges and the Place of the Balkans and Serbia in a Changing World. Institute of International Politics and Economics: Faculty of Security Studies, Belgrade, pp. 331-345.
 2. Ljumović, I., Lečovski-Milojkić, I., Obradović, V. (2020). What Drives Private Equity and Venture Capital in Central and Eastern Europe Countries: Focus on Serbia. Economic Analysis: Applied Research in Emerging Markets, 53 (1), pp. 133-148.
 3. Minović, J., Stevanović, S., Aleksić, V. (2020). The Relationship between Foreign Direct Investment and Institutional Quality in Western Balkan Countries. Journal of Balkan & Near Eastern Studies.
 4. Lazić, M. & Domazet, I. (2019) Theoretical and Practical Foundations of Inflation Targeting with Special Emphasis on the Experience of Serbia. Economic Analysis: Applied Research in Emerging Markets, 52 (2). pp. 152-162.
 5. Marjanović, D., Domazet, I. (2018). Unapređenje makro konkurentnosti: fiskalni aspekt. Institut ekonomskih nauka, Beograd.
 6. Bodroža, D., Đukić, M. (2018). Influence of FDI Inflows on Economic Activity in CEE Countries. In: Western Balkans Economies in EU Integration: past, present and future. CEMAFI International Association, Nica, pp. 107-132.
 7. Marjanović, D. (2018). Competitiveness of the Serbian Economy Through the Prism of Tax Incentives for Foreign Investors. Economic Analysis, 51 (3/4), pp. 95-104.
 8. Domazet, I., Marjanović, D. (2018). FDI as a Factor of Improving the Competitiveness of Developing Countries: FDI and Competitiveness. In: Foreign Direct Investments (FDIs) and Opportunities for Developing Economies in the World Market. Business Science Reference, Hershey, PA, pp. 82-104.
 9. Andrić, V., Minović, J. (2018). Public Debt Growth, Great Recession and Fiscal Consolidation: The Serbian Episode. Serbian Journal of Management, 13 (2), pp. 251-262.
 10. Zdravković, A., Đukić, M. & Bradić-Martinović, A. (2017) Impact of FDI on unemployment in transition countries: panel cointegration approach. Industrija: časopis za ekonomiku industrije, 45 (1). pp. 161-174.

Odabrani projekti

 1. COST Action CA18215 - "China In Europe Research Network". 2020-2024.
 2. Pružanje usluga periodičnih prezentacija makroekonomskih istraživanja. 2020.
Departman za makroekonomiju
Top