Da li su političarima potrebni naučnici? – povezivanje istraživanja i javnih politika na Zapadnom Balkanu

Trećeg dana međunarodne naučne konferencije "Društvene, političke i ekonomske promene na Zapadnom Balkanu", održan je okrugli sto sa temom: "Da li su političarima potrebni naučnici? – Povezivanje istraživanja i javnih politika na Zapadnom Balkanu".

Učesnici okruglog stola bili su g.din Sybi Hida, poslanik iz Albanije, g.din Gvozden Flego, poslanik iz Hrvatske, g.đa Evelyne Glaettli, iz Švajcarske nacionalne naučne fondacije, g.đa Esmeralda Shehaj, Ekonomski Fakultet, Univerzitet u Tirani, g.din Nermin Oruc, Centar za ekonomski razvoj i istraživanje, g.din Nebojša Lazarević, Centar za evropske politike, g.đa Jelena Žarković Rakić, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Moderator okruglog stola je bio g.din Igor Bandović iz Evropskog fonda za Balkan.

Zaključak diskusije je da u regionu Zapadnog Balkana naučna istraživanja imaju malu primenu u donošenju javnih politika, kao posledica slabe saradnje između istraživača i političara. Kako bi se povećala potražnja i svest donosilaca političkih odluka, kao i šire javnosti o značaju istraživačkih rezultata, neophodno je uspostavljanje bolje komunikacije na relaciji istraživači-mediji-donosioci odluka i aktivnije učešće sve tri strane.

Da li su političarima potrebni naučnici? – povezivanje istraživanja i javnih politika na Zapadnom Balkanu
Top