COST Action CA18215 - "China In Europe Research Network"

Projektni okvir: COST Association
Period realizacije: novembar 2019. – novembar 2023.
Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka, član Upravnog odbora COST akcije: dr Elena Jovičić

Opis:
COST je međuvladin okvir za evropsku saradnju u domenu nauke i tehnologije koji omogućava da se istraživanja, koja se finansiraju na nacionalnom nivou, koordiniraju na evropskom nivou. COST program finansijski podržava aktivnosti koje se odnose na organizaciju konferencija, seminara, sastanaka radnih grupa, sastanaka upravnih odbora pojedinačnih projekata ovog programa, učešće u treninzima, letnjim školama, kao i troškove kratkih naučnih poseta.

Institut ekonomskih nauka će od novembra 2019. učestvovati kao partnerska organizacija u COST Akciji CA18215 pod nazivom "China In Europe Research Network". Glavni cilj Akcije je da se objedine trenutna i podstaknu buduća istraživanja produbljivanja ekonomskog angažmana Kine u Evropi, uz istovremeni razvoj interdisciplinarnog, holističkog, međusektorskog i panevropskog razumevanja raznolikih uticaja i strategija povezanih sa ovim angažmanom. Cilj projekta su i procene mogućih povezanih političkih i geopolitičkih implikacija i posledica, kroz uključivanje relevantnih učesnika iz EU, zemalja članica, privrednih subjekata, sindikata i drugih zainteresovanih strana.

COST Action CA18215 - "China In Europe Research Network"
Top