COST 19129 Decolonizing development

Projektni okvir: COST Association
Period realizacije: 1.09.2020. - 1.09.2024.
Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka, član Upravnog odbora za Srbiju COST akcije dr Milica Kočović De Santo

Opis:
Akcija 19129 DecolDEV preuzima izazov da rekonstruiše koncept i praksu razvoja, nakon njegove dekonstrukcije. Cilj je resetovanje i diverzifikacija aktera, struktura, institucija i prostora u kojima se znanja o razvoju proizvode, dele, osporavaju i primenjuju u praksi. Akcija će napredovati kroz najsavremenija istraživanja kroz formulisanje alternativa u tri oblasti: istraživanje, nastava, praksa.

Akcija ima tri radne grupe. WG1, u čiji rad se naš tim aktivno uključio, odnosi se na dekolonizaciju razvoja u pogledu na istraživanja. Osnovni cilj na nivou WG 1 odnosi se na suzbijanje epistemioloških asimetrija u proizvodnji znanja, onih koje se odnose na marginalizovana ne-hegemonijska znanja, tj. znanja sa "periferije" uz uspostavljanje pogleda na evropska znanja kao oblik posebnog "autohtonog", lokalnog koje razgrađuje evropska znanja i saznanja posebno ona koja se tiču tvrdnji u vezi sa istinitim (Chakrabarti 2000). Stoga će istraživati alternativne filozofije i koncepte.

WG2 Odnosi se na dekonstrukciju razvoja kroz nastavu. Glavni cilj radne grupe 2 je da indentifikuje unakrsne teme dekolonijalnog, post-razvojonog kurikuluma i pedagogije, zasnovane na raspravama o različitim, ekosperimentalnim pedagoškim strategijama, uključujući, ali ne ograničavajući se na obrazovanje o globalnom gražanstvu, obrazovanje za održivi razvoj i globalno učenje. WG3 je usmerena na dekolonizaciju razvoja u praksi. Glavni cilj radne grupe 3 je suprotstavljanje kolonijalnom nasleđu u pogledu na razvojne strategije, doniranje i finansiranje, koji mogu biti prepreka u solidarnim i dekolonijalnim praksama.  
 

COST 19129 Decolonizing development
Top