Comtemporary trends and prospects of economic recovery

U periodu 10-11. oktobra 2014. godine na Univerzitetu u Nici Sofija Antipolis održana je međunarodna naučna konferencija pod nazivom "Comtemporary Trends and Prospects of Economic Recovery". IEN je zajedno sa zajednicim instituta jugoistočne Evrope (SEEA) bio jedan od suorganizatora ovoga značajnog naučnog skupa.

Na konferenciji je predstavljen veliki broj naučnih radova iz različitih oblasti ekonomskih nauka. U vrlo dinamičnoj i radnoj atmosferi razmenjena su mišljenja u pogledu prezentovanih rezultata istraživanja.

U toku konferencije bilo je puno bilateralnih sastanaka i dogovora oko organizacije narednih naučnih skupova.

Program
Comtemporary trends and prospects of economic recovery
Top