Ostali skupovi

29.10.
2021.
13. međunarodna naučna konferencija
XIII Međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Applied Economics Conference: Labour, Health, Education and Welfare” u organizaciji Instituta ekonomskih nauka i Univerziteta u Antverpenu, zvanično je zatvorena 29. oktobra 2021. Ključni govornici konferencije bili su …
22.09.
2021.
Okrugli sto “Makroekonomska stabilnost i unapređenje konkurentnosti zemalja Zapadnog Balkana”
U sredu, 22. septembra 2021. godine, u organizaciji Departmana za makroekonomiju Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, održan je Okrugli sto Makroekonomska stabilnost i unapređenje konkurentnosti zemalja Zapadnog Balkana. Okruglom stolu je prisustvovalo preko 40 učesnika iz Srbije …
23.06.
2021.
Okrugli sto „Poslovanje u periodu pandemije – izazovi i šanse“
U sredu, 23. juna 2021. godine održan je Okrugli sto Poslovanje u periodu pandemije – izazovi i šanse u organizaciji Departmana za poslovnu ekonomiju Instituta ekonomskih nauka u Beogradu. Kroz otvorenu diskusiju predstavnika nauke i privrede na Okruglom stolu su predstavljeni …
11.12.
2019.
Regionalni okrugli sto
Data centar Srbija za društvene nauke (Institut ekonomskih nauka, Beograd), u saradnji sa CESSDA ERIC Radnom grupom za trening, Hrvatskim centrom podataka za društvene nauke (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i Arhivom podataka u društvenim naukama …
18.11.
2019.
Unapređenje politike oporezivanja duvanskih proizvoda u Srbiji
18. novembra 2019. godine organizovan je okrugli sto pod nazivom “Unapredjenje politike oporezivanja duvanaskih proizvoda u Republici Srbiji". Učešće na okruglom stolu uzelo je oko 20 istraživača, kreatora politika i predstavnika civilnog sektora. Okrugli sto je …
14.06.
2019.
Western Balkan accession to the EU: A new strategy or a new postponement
Dana 14. juna u prostorijama IEN održana je međunarodna naučna konferencija pod nazivom Western Balkan accession to the EU: A new strategy or a new postponement?. Konferencija je organizovana od strane University of Canterbury i National Centre for Research on Europe, Novi Zeland …
19.05.
2019.
Međunarodni naučni simpozijum “SM 2019”
Tradicionalni 24. međunarodni naučni simpozijum “SM 2019 – Izazovi strategijskog menadžmenta u 21. veku: globalizacija, tranzicija, inovacije, transformacija” održan je u Subotici 17. maja 2019. godine u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Subotici i Instituta ekonomskih …
13.05.
2019.
Okrugli sto novoosnovanog Centra za ekonomsku istoriju
U ponedeljak 13. maja 2019. godine, održan je prvi Okrugli sto novoosnovanog Centra za ekonomsku istoriju (CEI), Instituta ekonomskih nauka u Beogradu. Oko 30 profesora univerziteta, istraživača sa naučnih instituta i arhivisita iz cele Srbije, diskutovalo je o budućnosti ekonomske …
22.04.
2019.
Uticaj prirodnih i tehnoloških katastrofa na životnu sredinu i privredu
22. aprila 2019. godine u Institutu ekonomskih nauka, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republike Srbije, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije održan je međunarodna naučna konferencija “Uticaj …
08.02.
2019.
Završna konferencija projekta VISITUS u Dalju
Dana 8. februara 2019. godine u restoranu ,Stari Mlin" u Dalju održana je Završna konferencija projekta VISITUS - obogaćivanje turističke ponude za slepe i slabovide osobe u organizaciji Opštine Erdut. Na konfereciji su predstavljene aktivnosti i rezultati projekta …
11.12.
2018.
Ekonomija oporezivanja duvanskih proizvoda
U Beogradu je 11. decembra održana međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Ekonomija oporezivanja duvanskih proizvoda” u organizaciji Institita ekonomskih nauka, regionalnog koordinatora mreže istraživača u oblasti oporezivanja duvanskih proizvoda u zemljama Centralne …
07.12.
2018.
Sjedinjene Američke Države u društvenim i humanističkim naukama u Srbiji
Dana 6. i 7. decembra 2018. godine, Institut ekonomskih nauka, zajedno sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i pod pokroviteljstvom Ambasade Sjedinjenih Američkih država u Beogradu, organizovao je nacionalnu konferenciju “Sjedinjene Američke Države u društvenim …
04.12.
2018.
Unapredjenje oporezivanja duvanskih proizvoda u Republici Srbiji
U prostorijama Hotela BAH održan je okrugli sto pod nazivom “Unapredjenje oporezivanja duvanskih proizvoda u Republici Srbiji”. Okrugli sto je organizovan sa ciljem predstavljenja rezultata istraživanja o efektima i mogućnostima unapredjenja sistema oporezivanja duvanskih …
14.11.
2018.
Strengthening and Widening of the European Infrastructure of Social Science Data Archives
Dana 14. i 15. novembra Institut ekonomskih nauka bio je domaćin skupa „Strengthening and Widening of the European Infrastructure of Social Science Data Archives” koji je organizovao Evropski konzorcijum arhiva podataka u društvenim naukama – CESSDA ERIC. …
13.11.
2018.
Analiza ekonomskih i pravnih aspekata primene principa zagađivač plaća
U okviru projekta Analiza ekonomskih i pravnih aspekata primene principa zagađivač plaća, 13. novembra organizovana je konferencija na kojoj su istraživači Instituta ekonomskih nauka i Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe prezentovali rezultate. Konferencija je organizovana u …
01.11.
2018.
Theoretical and Empirical Aspects of Economic Science - 60 years of Challenges and Opportunities
Dana, 1.11 2018. godine, na Institutu ekonomskih nauka, održana je međunarodna naučna konferencija "Theoretical and Empirical Aspects of Economic Science - 60 years of Challenges and Opportunities". Ovogodišnja konferencija ima poseban značaj jer je organizovana u …
23.04.
2018.
Zelena ekonomija i zaštita životne sredine
Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije „Ecologica“ je organizovalo tradicionalnu godišnju međunarodnu naučnu konferenciju, u periodu 23-25 april 2018. godine. Ovogodišnja konferencija je bila posvećena zelenoj ekonomiji i očuvanju …
15.12.
2017.
Enriching tourism offer for persons with visual impairment and blindness (VISITUS)
Dana 15.12.2017. godine u Somboru je održana zvanična otvarajuća konferencija međunarodnog projekta „VISITUS”, koji je deo INTERREG IPA CBC programa između Republike Hrvatske i Republike Srbije. Predstavnici tri projektna tima (Grad Sombor, Opština Erdut i Institut …
26.10.
2017.
Sustainable Growth in Small Open Economies
Dana, 26. oktobra 2017. godine u organizaciji Instituta ekonomskih nauka i Ekonomskog fakulteta iz Niša, održana je godišnja međunarodna naučna konferencija Sustainable Growth in Small Open Economies. Konferencija je imala 3 sesije u okviru kojih je prezentovano 39 radova, …
10.07.
2017.
Uloga istraživača u pružanju analitičke podrške u procesu pristupanja Srbije EU
Dana 10. jula 2017. godine održana je panel konferencija pod nazivom “Uloga istraživača u pružanju analitičke podrške u procesu pristupanja Srbije EU”. Svrha ove konferencije bila je da učesnicima pruži neophodne informacije za razumevanje značaja uključivanja šire …
29.06.
2017.
Development State and Millennium Development Goals: Country Experiences, Achievements and Failures
Dana 29. i 30. juna, međunarodna konferencija pod nazivom Development State and Millennium Development Goals: Country Experiences, Achievements and Failures održana je na Institutu ekonomskih nauka, u suorganizaciji Međunarodnog institute za studije razvoja (Australija), Međunarodnog …
06.06.
2017.
EU Relations with the Western Balkan States and Third Countries - perspectives from Serbia and New Zealand
Simpozijum: "EU Relations with the Western Balkan States and Third Countries - perspectives from Serbia and New Zealand" koji su organizovali IEN i BBA u saradnji sa Nacionalnim centrom sa istraživanje Evrope, Kanterburi Univerzitetom sa Novog Zelanda i Fakultetom političkih …
20.04.
2017.
Ciljevi održivog razvoja u III milenijumu
Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije „Ecologica“ je organizovalo tradicionalnu godišnju međunarodnu naučnu konferenciju, u periodu 20-22 april 2017. godine. Ovogodišnja konferencija je bila posvećena ciljevima održivog razvoja …
15.03.
2017.
Perspektive razvoja centra podataka u društvenim naukama u Srbiji
Dana, 15. marta 2017. u Institutu ekonomskih nauka održan je okrugli sto na temu "Perspektive razvoja Centra podataka u društvenim naukama u Srbiji". Okrugli sto su otvorili dr Vladimir Popović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog …
23.02.
2017.
Ekonomske i socijalne posledice prodaje poljoprivrednih preduzeća i zemljišta u Srbiji
Okrugli sto na temu „EKONOMSKE I SOCIJALNE POSLEDICE PRODAJE POLJOPRIVREDNIH PREDUZEĆA I ZEMLJIŠTA U SRBIJI - efekti dosadašnje prodaje poljoprivrednog zemljišta kao prirodnog resursa” održan je 23. februara 2017. godine u Institutu ekonomskih nauka. …
16.06.
2016.
Leadership and organization development
U periodu 16-19.06.2016. održana je konferencija "Leadership and Organization Development“ u Kitenu, Bugarska. Pored 150 učesnika, Institut ekonomskih nauke je kao jedan od suorganizatora konferencije imao privilegiju da predstavi 2 rada na plenarnoj sesiji. …
21.04.
2016.
Еkološka kriza: tehnogeneza i klimatske promene
Na Institutu ekonomskih nauka, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, održan je 21. aprila 2016. godine međunarodni naučni skup "Ekološka kriza: tehnogeneza i klimatske promene". Organizatori skupa bili su naučno-stručno društvo Ecologica i …
13.04.
2016.
Sustainable development of tourism market
Međunarodni nаučni skup pod nazivom "Sustainable Development of Tourism Market“ održan je u periodu 13-15. aprila 2016. godine u Stavropolu, Rusijа na kome je IEN bio suorganizator. …
10.01.
2016.
RRPP training seminar - qualitative data management and analysis
Na Institutu ekonomskih nauka održan je dvodnevni seminar o upravljanju i analizi kvalitativnih podataka. Seminar je organizovan u okviru komponente “Capacity Building” Regionalnog programa podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka (RRPP). …
10.12.
2015.
Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva RS
Godišnja konferencija Instituta za ekonomiku poljoprivrede "Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru Dunavskog regiona“ - regionalne specifičnosti, održana je 10. i 11 decembra 2015. godine …
26.11.
2015.
Development, competitiveness and inequality in EU and Western Balkans
Institut ekonomskih nauka, Beograd, Ekonomski fakultet Subotica i univerzitet Sv. K,kiment Ohridski, Sofija, organizovali su 26. novembra 2015. godinu međunarodnu naučnu konferenciju: "Development, Competitiveness and Ineqiality in EU and Western Balkan".  Na početku …
09.12.
2014.
New economic policy reforms
Povodom obeležavanja jubileja 10 godina postojanja Beogradske bankarske akademije, IEN i BBA organizovali su dvodnevnu međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom: "New Economic Policy Reforms". Na konferenciji su učestvovali predstavnici iz većeg broja zemalja, fakulteta, …
10.10.
2014.
Comtemporary trends and prospects of economic recovery
U periodu 10-11. oktobra 2014. godine na Univerzitetu u Nici Sofija Antipolis održana je međunarodna naučna konferencija pod nazivom "Comtemporary Trends and Prospects of Economic Recovery". IEN je zajedno sa zajednicim instituta jugoistočne Evrope (SEEA) bio jedan od suorganizatora …
23.04.
2014.
Održiva privreda i životna sredina
Dana, 23. aprila 2014. godine na Institutu ekonomskih nauka, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, održan je međunarodni naučni skup „Održiva privreda i životna sredina". Skup je otvorila Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu …
12.12.
2013.
Deindustrijalizacija u Srbiji, mogućnost revitalizacije industrijskog sektora
Povodom 55 godina od osnivanja Instituta ekonomskih nauka, 12 decembra 2013. godine na Institutu je održan naučni skup pod nazivom: „Deindustrijalizacija u Srbiji, mogućnost revitalizacije industrijskog sektora". Problem stanja industrijskog sektora u Srbiji postao je …
04.12.
2013.
Economic sciences on the crossroad
U okviru proslave jubileja 55 godina IEN 4. decembra 2013. godine održana je međunarodna naučna konferencija: "Economic Sciences on the Crossroad“ na kojoj je učestvovalo preko 100 istraživača iz regiona, drugih delova Evrope ali i iz Tunisa, Alžira i Rusije. Na samom …
15.11.
2013.
Absorption capacity of the EU pre-accession programs in the Western Balkan countries
U okviru relaizacije projekta Jean Monnet Multilateral Programme na temu „ABSORPTION CAPACITY OF THE EU PRE-ACCESSION PROGRAMS IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES", u IEN je održan okrugli sto dana 15.11.2013. godine. Prisustvvali su i izlagali radove: Redžepagić, …
26.05.
2013.
Da li su političarima potrebni naučnici? – povezivanje istraživanja i javnih politika na Zapadnom Balkanu
Trećeg dana međunarodne naučne konferencije "Društvene, političke i ekonomske promene na Zapadnom Balkanu", održan je okrugli sto sa temom: "Da li su političarima potrebni naučnici? – Povezivanje istraživanja i javnih politika na Zapadnom Balkanu". Učesnici …
24.05.
2013.
Društvene, političke i ekonomske promene na Zapadnom Balkanu
U okviru Regionalnog programa podrške društvenim istraživanjima na Zapadnom Balkanu (RRPP) odžana je trodnevna naučna konferencija: "Društvene, političke i ekonomske promene na Zapadnom Balkanu“ na kojoj je učestvovalo preko 100 istraživača …
22.04.
2013.
Uticaj klimatskih promena na životnu sredinu i privredu
22. aprila 2013. godine na Institutu ekonomskih nauka, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, održan je međunarodni naučni skup Uticaj klimatskih promena na životnu sredinu i privredu. Skup je otvorila prof. dr Larisa Jovanović, predsednica …
21.03.
2013.
Opening data services in social sciences
  U hotelu Moskva održana je 21-22. marta 2013. godine međunarodna konferencija "Opening Data Services in Social Sciences" u okviru realizacije FP7 projekta SERSCIDA. Institut ekonomskih nauka je domaćin konferencije koja okuplja i ostale partnere SERSCIDA projekta: …
05.03.
2013.
Post crisis recovery
Međunarodna naučna konferencija "Post Crisis Recovery" u organizaciji IEN i BBA okupila je eminentne naučne radnike iz Francuske, Portugalije, Turske, Rumunije, Slovenije, BiH, Crne Gore i Srbije kao i predstavnike banaka, osiguravajućih društava, Narodne banke Srbije …
06.09.
2012.
Economic changes in a time of crisis: challenges and opportunities
U periodu od 6. do 7. septembra 2012. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Koimbri (kao glavnog organizatora i u saradnji sa suorganizatorima - Institutom ekonomakih nauka, Grupe de Estudos Monetarios e Financeiros (GEMF), CEMAFI Internationalom, Beogradskom bankarskom akademijom …
30.05.
2012.
Održan naučni skup na temu "Ekonomski aspekti troškova i koristi politike zaštite životne sredine u Srbiji"
U Institutu ekonomskih nauka, 30. maja je održan naučni skup na temu "Ekonomski aspekti troškova i koristi politike zaštite životne sredine u Srbiji". Za skup je bilo prijavljeno 18 referata, a na samoj raspravi je prezentirano 12 referata čiji autori su 16 …
23.05.
2012.
Free market road show 2012
Konferencija Free Market Road Show 2012 na temu: "Europe at a Turning Point: Europe on the Road to Serfdom? " održana je 23. maja u Institutu ekonomskih nauka. Konferenciju su organizovali Hayek Institut, Austrian Economics Center, Liberty Fund, European Students …
07.03.
2012.
Održivi razvoj Srbije u uslovima krize - stramputice i rešenja
Na Institutu ekonomskih nauka, u saradnji sa prof. dr Petrom Đukićem, 7. marta 2012. godine održan je okrugli sto na temu "Održivi razvoj Srbije u uslovima krize - stramputice i rešenja". Skup su otvorili prof. dr Dejan Erić, direktor IEN i prof. dr Ivica Radović, …
03.03.
2012.
Uloga parlamenata u procesu odlučivanja o prioritetima: smanjenje javnih troškova ili stimulisanje ekonomije
Saradnici IEN su prisustvovali međunarodnoj konferenciji pod nazivom: "Uloga parlamenata u procesu odlučivanja o prioritetima: smanjenje javnih troškova ili stimulisanje ekonomije", koja je održana 3. marta 2012. godine u Narodnoj Skupštini RS u Beogradu, …
07.11.
2011.
Regional cooperation and European integration
U ponedeljak, 7. novembra 2011. godine, u organizaciji International Center for Promotion of Enterprises (ICPE), održana je međunarodna naučna konferencija u Ljubljani, pod nazivom "Regional Cooperation and European Integration". Program Suorganizatori konferenicje …
07.06.
2011.
Seminar o sprovođenju i analizi fokus grupa
Seminar o Sprovođenju i analizi fokus grupa organizuje se na Institutu ekonomskih nauka u periodu 7-9 jun 2011. Seminar se realizuje u okviru Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP). Seminar se realizuje …
04.04.
2011.
Stanje i perspektive istraživanja u oblasti društvenih nauka u Srbiji
Institut ekonomskih nauka kao lokalna koordinaciona jedinica Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu (RRPP) organizovao je 14. aprila 2011. godine konferenciju pod nazivom "Stanje i perspektive istraživanja u oblasti …
02.02.
2011.
Aktivne mere politike zapošljavanja - tržište rada, ekonomija rada i privredna kretanja
U organizaciji IEN, 2. februara 2011. godine održan je okrugli sto pod nazivom: "Aktivne mere politike zapošljavanja – tržište rada, ekonomija rada i privredna kretanja". Skup je otvorio i pozdravio pomoćnik direktora IEN i regionalni zastupnik RRPP …
02.12.
2010.
Srbija i Evropska unija: ekonomske lekcije od novih članica
U organizaciji Instituta ekonomskih nauka, Univerziteta Koimbra, Portugal i Beogradske bankarske akademije održana je 2. decembra 2010. godine međunarodna naučna konferencija: "Srbija i Evropska unija: ekonomske lekcije od novih članica". Saopštenje za medije Program …
05.11.
2010.
Bankoosiguranje - nove mogućnosti za razvoj finansijskog sektora u BIH i RS
U zajedničkoj organizaciji Udruženja ekonomista Republike Srpske - SWOT i Instituta ekonomskih nauka u Banji Vrućici u blizini Teslića 5 i 6. novembra 2010. godine održan je seminar pod nazivom "Bankoosiguranje - nove mogućnosti za razvoj finansijskog sektora u Bosni …
16.06.
2010.
Bank press fest 2010.
BANK PRESS FEST - jedinstven festival ekonomske nauke, biznisa i medija održan je 16 i 17. juna 2010. godine.Centralni deo festivala odnosio se na savetovanje ekonomista, privrednika. Seminar su otvorili prof. dr Hasan Hanić, predsednik Savete BBA i saradnik IEN, prof. dr Dejan …
14.04.
2010.
Ekonomske perspektive druge decenije XXI veka - Kako izaći iz krize
Međunarodnu naučnu konferenciju "EKONOMSKE PERSPEKTIVE DRUGE DECENIJE XXI VEKA - Kako izaći iz krize" otvorili su direktor Instituta prof. dr Dejan Erić, prof. dr Slobodan Jauković, pomocnik Ministra prosvete i prof. dr Renata Vokorokosova, glavni koordinator projekta V-4. U …
18.03.
2010.
Perspektive zapošljavanja i novi profesionalni zahtevi finansijskog sektora
Ciljevi naučno-stručne rasprave su bili da se sagledaju perspektive zapošljavanja u finansijskom sektoru Srbije, posebno u svetlu globalne finansijske i ekonomske krize i transformisanog finansijskog sektora Srbije, kao i da se identifikuju novi profesionalni zahtevi banaka, …
04.02.
2010.
Kraj privatizacije, posledice po ekonomski razvoj i nezaposlenost u Srbiji
U zajedničkoj organizaciji Instituta ekonomskih nauka (IEN) i Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) 4. februara 2010. godine održan je naučni skup: "Kraj privatizacije, posledice po ekonomski razvoj i nezaposlenost u Srbiji". Na skupu su učestvovali predstavnici Vlade …
22.10.
2009.
Okrugli sto sa finansijskim analitičarima, portfolio menadžerima, investicionim savetnicima i predstavnicima the European federation of financial analysts societies (EFFAS)
Dana, 22. oktobra 2009. godine, organizovan je okrugli sto u prostorijama IEN na kome su prisustvovali eksperti iz finansijske industrije, profesori BBA, saradnici IEN i delegacija Evropske federacije udruženja finansijskih analitičara (The European Federation of Financial Analysts …
09.10.
2009.
Međunarodna naučna konferencija u Nici
U okviru realizacije medjunarodnog projekta Pavle Savić izmedju Univerziteta u Nici – Sofija Antipolis i Instituta ekonomskih nauka (IEN) 9. oktobra 2009. godine u Nici održana je medjunarodna naučna konferencija: "Financial System Integration of Balkan Countries in the …
25.09.
2009.
Održana 4. godišnja konferencija ERENET
U zajedničkoj organizaciji Instituta ekonomskih nauka (IEN), Beogradske bankarske akademije (BBA), Evropske alijanse malog biznisa (ESBA) i ERENET 25. septembra odžzana je 4. godišnja konferencija ERENET pod naslovom: "Sektor malih i srednjih preduzeća u uslovima svetske …
22.06.
2009.
Održana međunarodna konferencija „Poslovne mogućnosti u Srbiji“
Povodom uspešnog završetka TEMPUS projekta „Business University of the New Age in Serbia-BBA“, ili skraćeno BUONA, koji zajednički realizuju Beogradska bankarska akademija, Fakultet za menadžment (SAA) Univerziteta iz Torina i Pravni fakultet Univerziteta …
06.06.
2009.
Stručni seminar "Mogućnosti i razvoj osiguranja u svijetlu aktuelnog zakona o osiguranju"
Dana, 6. juna 2009. godine u hotelu Bosna, Banja Luka, održan je stručni seminar "Mogućnosti i razvoj osiguranja u svijetlu aktuelnog Zakona o osiguranju". Organizatori seminara su bili Udruženje ekonomista Republike Srpske (SWOT) i Beogradska bankarska akademija (BBA) uz …
04.12.
2008.
Izazovi ekonomske nauke u 21. veku
4. decembar U povodu proslave jubileja 50 godina postojanja IEN 4. decembra Međunarodnu naučnu konferenciju su otvorili direktor IEN prof. dr Dejan Erić, prof. dr Valter Cantino dekan Fakulteta za menadžment (SAA) Univerziteta u Torinu, prof. dr Stephane Ngomai dekan Fakulteta …
12.06.
2008.
Tržište bankarskih proizvoda i usluga u Srbiji
Beogradka bankarska akademija i Institut ekonomskih nauka organizovali su 12. juna 2008. godine međunarodni naučni skup na temu: "Tržište bankarskih proizvoda i usluga u Srbiji". Radovi prezentirani na ovom skupu objavljeni su zborniku radova pod nazivom: "Tržište …
16.05.
2008.
Tržišne strukture i zaštita konkurencije - iskustva zemalja u tranziciji
Kao jedna od manifestacija u povodu proslave jubileja 50 godina postojanja, IEN je u saradnji sa BBA 16. maja 2008. godine organizovao medjunaordni naučni skup pod nazivom „Tržišne strukture i zaštita konkurencije – iskustva zemalja u tranziciji". Program …
27.03.
2008.
Beogradski međunarodni model UN - "BIMUN 2008"
BIMUN-Belgrade International Model UN 2008 is international youth conference, fifth in a row, simulating the work of UN bodies on the following topics: THE UN SECURITY COUNCIL: "The Risk of Nuclear Proliferation: Situation in Iran"  GENERAL ASSEMBLY - VI …
29.10.
2007.
Program Tržišta kapitala za Jugoistočnu Evropu u Crnoj Gori
U periodu od 4. do 8. juna 2007. godine u Budvi-Bečićima održan je drugi po redu program: "Tržišta kapitala za Jugoistočnu Evropu". Pored NASD, Univerziteta Reding - ICMA Centra i BBA kao suorganizatori za program u Crnoj Gori bili su uključeni i lokalni partneri: …
25.04.
2007.
Beogradski međunarodni model UN - "BIMUN 2007"
''Beogradski međunarodni Model Ujedinjenih nacija - BIMUN 2007'' predstavlja međunarodnu omladinsku konferenciju, na kojoj će biti simulacija zasedanja organa UN na sledeće teme: SAVET BEZBEDNOSTI: "Opasnost širenja nuklearnog oružja: …
26.02.
2007.
Program tržišta kapitala
Seminar se održava na BBA od 26. februara do 3. marta 2007. godine. Na seminaru će predavati profesionalci NASD, Reading Univerziteta, BBA, Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, i Investicione banke Seymour Pierce. Učesnici koji završe ovaj …
15.12.
2006.
Program profesionalne i menadžerske kvalifikacije (L.M.&Q.)
Programi obuke lidera i menadžera dizajnirani su po najvišim svetskim standardima, za koje će se izdavati Diplome i Sertifikati, sa ciljem da cenjenim klijentima omogućimo kvalitetno upravljanje i razvoj ljudskih resursa u skladu sa najnovijim terndovima profesionalne edukacije. Svečana …
14.12.
2006.
Mala i srednja preduzeća - rast, izvoz i poslovno okruženje
Institut ekonomskih nauka i časopis "Biznis i finansije" organizovali su 14. decembra 2006. godine okrugli sto na temu "Mala i srednja preduzeća - rast, izvoz, poslovno okruženje". Dnevni red: 10.00 - 10.15 Obraćanje organizatora Dejan …
18.09.
2006.
Ključna pitanja međunarodne ekonomske agende
Međunarodni kurs za predstavnike administracija zemalja jugoistočne Evrope i Zajednice Nezavisnih Država od 18. septembra do 6. oktobra 2006. godine u Institutu ekonomskih nauka, Beograd. Organizotori: UNCTAD, Ministarstvo za ekonomske odnosi sa inostranstvom Republike …
03.06.
2004.
Seminar o transparentnosti budžeta kao sredstvu za borbu protiv korupcije
Institut ekonomskih nauka, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Inicijativa Pakta za stabilnost za borbu protiv korupcije (SPAI) i Vlada Srbije organizovali su 3. i 4. juna seminar na temu o transparentnosti budžeta kao sredstvu za borbu protiv korupcije. Program …
07.11.
2003.
Reinventing Development
IEN i European Association of Development Research and Training Institutes Bonn (EADI) organizovali su 7. novembra međunarodnu naulnu konferenciju: "Reinvesting Development". Cilj ove konferencije je da polaznicima pruži priliku da predstave, istraže i razmene ideje ili …
06.12.
2002.
Srbija i Crna Gora na putu za Evropsku uniju - dve godine kasnije
Međunarodna konferencija, 6 i 7. decembra 2002. godine, SAVA Centar, Beograd Organizatori: Institut ekonomskih nauka, Evropski pokret u Srbiji i Friedrich Ebert Stiftung …
Top