Analiza tržišta usluga prekograničnog transfera novca fizičkim licima u Republici Srbiji

- II faza: Analiza strukture relevantnog tržišta usluga prekograničnog brzog transfera novca fizičkim licima bez otvaranja računa u Republici Srbiji
rukovodilac projekta: dr Vlastimir Vuković
naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije, Beograd

Analiza tržišta usluga prekograničnog transfera novca fizičkim licima u Republici Srbiji
Top