Analiza tržišta usluga prekograničnog transfera novca fizičkim licima u Republici Srbiji

- I faza: Utvrđivanje vrsta i karakteristika usluga prekograničnog transfera novca fizičkim licima u Republici Srbiji
rukovodilac projekta: dr Vlastimir Vuković
naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije, Beograd

Analiza tržišta usluga prekograničnog transfera novca fizičkim licima u Republici Srbiji
Top