Analiza lanaca vrednosti u ekonomijama zapadnog Balkana - Povećanje potencijala za regionalnu saradnju u prioritetnim oblastima

Finansiran od: The Joint Research Centre (JRS) European Commission
Period realizacije: decembar 2020. - jun 2021.
Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka: dr Isidora Ljumović

Opis:
Šest ekonomija Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija) teže ka pristupanju Evropskoj uniji, te je ovaj region područje interesa za investicije, trgovinu i mobilnost. Osim navedenog, od posebnog značaja je integracija ekonomija Zapadnog Balkana u evropske i globalne lanace vrednosti. Imajući navedeno u vidu, cilj ovog projekta je identifikacija lanaca vrednosti u ekonomijama Zapadnog Balkana, uključujući i istraživanja u vezi sa konkurentskom pozicijom identifikovanih lanaca. Aktivnosti u okviru projekta, su usmerene ka utvrđivanju mogućnosti za poboljšanje položaja pojedinačnih privrednih subjekata, ekonomija i regiona u evropskim i globalnim lancima vrednosti, kao i jačanju regionalne i transnacionalne saradnje u skladu sa strategijama pametne specijalizacije i globalnim trendovima i izazovima.

 

 

Analiza lanaca vrednosti u ekonomijama zapadnog Balkana - Povećanje potencijala za regionalnu saradnju u prioritetnim oblastima
Top