Analiza ekonomskih i pravnih aspekata primene principa zagađivač plaća

U okviru projekta Analiza ekonomskih i pravnih aspekata primene principa zagađivač plaća, 13. novembra organizovana je konferencija na kojoj su istraživači Instituta ekonomskih nauka i Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe prezentovali rezultate. Konferencija je organizovana u Novom Sadu u prostorijama Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe našeg partnera na projektu. Prezentaciji rezultata je prisustvovala naučna javnost, kao i predstavnici Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, koji je finansijer ovog projekta. Radovi koji su izloženi na konferenciji publikovani su u monografiji pod nazivom „Pravni i ekonomski aspekti primene principa zagađivač plaća“.

Analiza ekonomskih i pravnih aspekata primene principa zagađivač plaća
Top