REPOZITORIJUMI

Institut ekonomskih nauka pomogao je u izradi Institucionalnih repozitorijuma u nekoliko institituta u društvenim, i jednom u humanističkim naukama. Svi su kreirani u okviru Eprints platforme.

Pristup ovim repozitorijumima moguć je klikom na neki od linkova u prilogu: