Letnja škola ekonometrije se odlaže na neodređeno zbog vanrednog stanja usled SARS-CoV-2 virusa.
Institut ekonomskih nauka
Zmaj Jovina 12 - Beograd, Srbija

letnja škola ekonometrije

IEN Letnja škola ekonometrije je prva letnja škola ekonometrije na području Zapadnog Balkana. Škola daje mogućnost svojim polaznicima da se upoznaju sa osnovama teorijske i primenjene ekonometrije. Letnja škola ekonometrije je nastala iz IEN Letnje škole ekonomije, jedinstvenog edukativnog programa na području Zapadnog Balkana, koja je proteklih godina privlačila istaknute predavače, mlade istraživače i perspektivne studente iz svih delova sveta..

Fokus IEN Letnje škole ekonometrije 2020 će biti na osnovama ekonometrijskog modeliranja u ekonometrijskom paketu STATA. Predavanja (na srpskom jeziku) će obuhvatiti 7,5h klasične „eks-katedra“ nastave i 15h praktičnog modeliranja u paketu STATA. Polaznici će naučiti da samostalno sprovode empirijska istraživanja, ali i da analiziraju i interpretiraju rezultate drugih empirijskih studija. Akcenat kursa je na sticanju intuitivnog razumevanja osnovnih principa ekonometrijske analize, kao i njihova primena na stvarnim podacima iz oblasti ekonomije i drugih društvenih nauka.

Program

Teme

Principi ekonometrije
Linearni regresioni model
Nelinearni regresioni model
Instrumentalne varijable
Ekonometrija panela

predavači

PRIJAVA I UPIS

  • Prijava kandidata: 01.01.2020-01.06.2020
  • CV sa kontakt podacima-email, telefon, adresa fakturisanja (za pravna lica i PIB broj)-poslati na letnja.ekonometrija@ien.bg.ac.rs
  • Selekcija kandidata: po redosledu prijava
  • 20 polaznika (1 IEN laptop-1 polaznik)

cena i plaćanje

  • 125 € (zvanični srednji kurs NBS-a na dan uplate)
  • Cena uključuje PDF beleške sa predavanja, STATA fajlove, IEN sertifikat o pohađanom kursu & osveženja tokom pauza
  • Plaćanje nakon zvaničnog prijema na IEN Letnju školu ekonometrije 2020
  • Kandidati će biti zamoljeni da plate pun iznos za letnju školu kada se popune sva mesta (najkasnije prva nedelja juna)
  • Bez povraćaja sredstava u slučaju odustajanja od IEN Letnje škole ekonometrije

ARHIVA