O letnjoj školi ekonometrije

IEN Letnja škola ekonometrije je prva letnja škola ekonometrije na području Zapadnog Balkana. Škola daje mogućnost svojim polaznicima da se upoznaju sa osnovama teorijske i primenjene ekonometrije. Letnja škola ekonometrije je nastala iz IEN Letnje škole ekonomije, jedinstvenog edukativnog programa na području Zapadnog Balkana koja je proteklih godina privlačila istaknute predavače, mlade istraživače i perspektivne studente iz svih delova sveta.

Fokus IEN Letnje škole ekonometrije 2019 će biti na osnovama ekonometrijskog modeliranja u statističkom paketu STATA. Predavanja (na srpskom jeziku) će obuhvatati 6h klasične „eks-katedra“ nastave i 12 sati praktičnog modeliranja u paketu STATA. Polaznici će naučiti da samostalno sprovode empirijska istraživanja, ali i da analiziraju i interpretiraju rezultate drugih empirijskih studija. Akcenat kursa je na sticanju intuitivnog razumevanja osnovnih principa ekonometrijske analize, kao i njihova primena na stvarnim podacima iz oblasti ekonomije i drugih društvenih nauka.

Program

Teme

Principi ekonometrije
Linearni regresioni model
Nelinearni regresioni model
Ekonometrija panela

predavači

PRIJAVA I UPIS

  • Prijava kandidata: 15.1.2019-15.04.2019 (CV sa kontakt podacima: email, telefon, adresa, poslati na letnja.ekonometrija@ien.bg.ac.rs)
  • Selekcija kandidata: 15.04.2019-01.05.2019
  • 20 polaznika (1 IEN laptop-1 polaznik)

cena i plaćanje

  • 100 € (zvanični srednji kurs NBS-a na dan uplate)
  • Cena uključuje PDF beleške sa predavanja, STATA fajlove, IEN sertifikat o pohađanom kursu & osveženja tokom pauza
  • Plaćanje nakon zvaničnog prijema na IEN Letnju školu ekonometrije 2019 (između 01.05.2019-15.06.2019)

ARHIVA