Makroprojekti

 makroprojekti

 

Svi makroprojekti se realizuju uz podršku Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

 

2011-2017. godina

   
179015 Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU
rukovodilac projekta osnovnih istraživanja: dr Ivan Stošić
   
47009 Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU
rukovodilac projekta integralnih i interdisciplinarnih istraživanja: prof. dr Božo Drašković
   
31005 Savremeni biotehnološki pristup rešavanju problema suše u poljoprivredi Srbije (partnersko angažovanje sa Poljoprivrednim fakultetom, Beograd)
rukovodilac projekta tehničko-tehnološkоg razvoja: prof. dr Radmila Stikić
   
179001 Organizacione i informacione podrške sistemu upravljanja kvalitetom kao ključnim faktorom povećanja konkurentnosti naših preduzeća i njihovog bržeg izlaska na svetsko i EU tržište
rukovodilac projekta osnovnih istraživanja: prof. dr Janko M. Cvijanović

 

2006-2010. godina

159004 Uključivanje privrede Srbije u Evropsku uniju - planiranje i finansiranje regionalnog i ruralnog razvoja i politika razvoja preduzeća
rukovodilac projekta osnovnih istraživanja: prof. dr Mirjana Radović-Marković
   
149007 Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji uključivanja Republike Srbije u Evropsku uniju (partnersko angažovanje sa Institutom za ekonomiku poljoprivrede, Beograd)
rukovodilac projekta osnovnih istraživanja: dr Drago Cvijanović
   
149024 Teorijski i metodološki osnov za novu generaciju dokumenata održivog razvoja u SCG: usklađivanje sa novim evropskim i regionalnim integracijama
(partnersko angažovanje sa Ekonomskim fakultetom, Beograd)
rukovodilac projekta osnovnih istraživanja: dr Milorad Filipović
   
149047 Podsticanje reformi u privredi Srbije - rast, zaposlenost i konkurencije (partnersko angažovanje sa Ekonomskim fakultetom, Beograd)
rukovodilac projekta osnovnih istraživanja: prof. dr Božidar Cerović

 

2002-2005. godina

   
111464 Unapređenje izvoza i međunarodne konkurentnosti industrije Srbije
rukovodilac projekta osnovnih istraživanja: dr Mile Jović
   
111473 Sektorski efekti makroekonomske politike u Srbiji i izabranoj grupi zemalja Centralne i Istočne Evrope (partnersko angažovanje sa Institutom "Mihailo Pupin", beograd)
rukovodilac projekta osnovnih istraživanja: dr Đuro Kutlača 
   
111479 Strategija ozdravljenja preduzeća u kriznim uslovima poslovanja privrede Republike Srbije
rukovodilac projekta osnovnih istraživanja: dr Nataša Cvetković
   
111482 Pozicija i priprema Srbije u procesu pridruživanja Jugoslavije EU i Paktu za stabilnost u jugoistočnoj Evroпи
rukovodilac projekta osnovnih istraživanja: dr Vojislav Bajić
   
111485 Ekonomska tranzicija u Srbiji: pređeni put i perspektive
rukovodilac projekta osnovnih istraživanja: dr Božo Drašković
   
111487 Izgradnja ekonomskih mostova između Srbije i drugih zemalja sa područja bivše Jugoslavije i Balkana
rukovodilac projekta osnovnih istraživanja: dr Slavenko Grgurević
   
111813 Razvoj finansijskog tržišta u funkciji tranzicije privrede Srbije (partnersko angažovanje sa Ekonomskim fakultetom, Beograd)
rukovodilac projekta osnovnih istraživanja: prof. dr Dejan Erić