Tržišne strukture i zaštita konkurencije - iskustva zemalja u tranziciji

Naučni skup

16. maj 2008. godine, IEN, Beograd

 

Kao jedna od manifestacija u povodu proslave jubileja 50 godina postojanja, IEN je u saradnji sa BBA 16. maja 2008. godine organizovao medjunaordni naučni skup pod nazivom "Tržišne strukture i zaštita konkurencije – iskustva zemalja u tranziciji".

ns08_maj16

 

ns08_maj16z

 

PROGRAM SKUPA

10:00 - 12:00   Otvaranje skupa - pozdravna reč
                           prof. dr Dejan Erić, direktor IEN
                           Uvodni referat
                           I DEO - TRŽIŠNE STRUKTURE I KONKURENCIJA
                           Prezentacija pojedinačnih radova
                           Diskusija
12:00 - 12:20   Pauza sa osveženjem
12:20 - 13:30   II DEO - ZAŠTITA KONKURENCIJE
                           Prezentacija pojedinačnih radova
                           Diskusija
13:30 - 14:00   Diskusija rezultata i zaključaka

trz_strukture_zastita_konk08

 

ns08_maj161Skup je otvorio direktor IEN prof. dr Dejan Erić, koji je u uvodnom izlaganju istakao značaj teme za mnoge zemlje u tranziciji, a posebno Srbiju, čija privreda se suočava sa niskim stepenom konkurentnosti prema ocenama relevantnim medjunaordnih institucija. Takodje, ukazao je na osposobljenost stručnih saradnika IEN da sprovode različita istraživanja i analize stepena koncentracije na pojedinim segmentima relevantnog tržišta.

 

 

ns08_maj168


Skupom je rukovodilo radno predstedništvo u sastavu: prof. dr Petar Djukić, redovni profesor Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, dr Božo Drašković, saradnik IEN, prof. dr Vlastimir Vuković, predsednik, saradnik IEN i prof. dr Mihail Petkovski, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Skoplju.

 

 

U toku radnog dela svoje referate je izložio veći broj autora. Na kraju skupa su usvojeni zaključci.

 

ns08_maj162

 

ns08_maj163

     

ns08_maj164

 

ns08_maj165

     

ns08_maj166

 

ns08_maj167

 

Savetovanje posvećeno aktuelnoj temi tržišnih struktura i zaštite konkurencije okupilo je naučne radnike i profesore vodećih instituta i fakulteta u zemlji i inostranstvu.

Prikazan je veći broj radova sa veoma interesantnim nalazima i konkretnim preporukama. Posebnu pažnju izazvala je prezentacija iskustava balkanskih zemalja u tranziciji.

Prema zaključcima savetovanja osnovni problemi su nedovoljna otvorenost domaćeg tržišta, neefikasnost zaštite konkurencije, blaga kaznena politika, niska zaštita potrošača i nedovoljno istraživanje konkurencije.