Saradnici Instituta ekonomskih nauka

 

 

vesna_aleksic

Aleksić dr Vesna
Viši naučni saradnik

Kabinet: 203
Telefon: +381 11 2624-027
E-mail: vesna.aleksic@ien.bg.ac.rs

cv

Bibliografija COBISS

         

vladimir_andric

Andrić ma Vladimir
Istraživač pripravnik

Kabinet: 307
Telefon: +381 63 8268-239
E-mail: vladimir.andric@ien.bg.ac.rs

cv

Bibliografija COBISS

         

jelena_banovicBanović ma Jelena
Istraživač pripravnik

Kabinet: 108
Telefon: +381 11 2629-960
E-mail: jelena.banovic@ien.bg.ac.rs

cv

         

isidora_berahaBeraha dr Isidora
Naučni saradnik

Kabinet: 203
Telefon: +381 11 2624-358
E-mail: isidora.beraha@ien.bg.ac.rs

cv

Intervju o ulozi razvoja preduzetništva i sektora MSP u Srbiji

Bibliografija COBISS

 

dusko_bodroza

Bodroža dr Duško
Naučni saradnik

Kabinet: 202
Telefon: +381 11 2629-950
E-mail: dusko.bodroza@ien.bg.ac.rs

cv

Bibliografija COBISS

 

aleksandra_bradic

Bradić-Martinović dr Aleksandra
Viši naučni saradnik

Kabinet: 310
Telefon: +381 11 2623-578
E-mail: abmartinovic@ien.bg.ac.rs

cv

Bibliografija COBISS

         

zvonko_brnjas

Brnjas prof. dr Zvonko
Redovni profesor

Kabinet: 202
Telefon: +381 11 2629-950
E-mail: zvonko.brnjas@ien.bg.ac.rs

cv

Bibliografija COBISS

 

ivana_domazetDomazet dr Ivana
Viši naučni saradnik
Predsednik Naučnog veća

Kabinet: 105
Telefon: +381 11 2631-583
E-mail: ivana.domazet@ien.bg.ac.rs

cv

Bibliografija COBISS

 

bozo_draskovicDrašković prof. dr Božo
Redovni profesor

Kabinet: 203
Telefon: +381 11 2624-027
E-mail: bozo.draskovic@ien.bg.ac.rs

cv

Intervju o odredjivanju i kompenzaciji spoljnih troškova u Srbiji kao parametar održivog razvoja

Bibliografija COBISS

         

mihajlo_djukicĐukić dr Mihajlo
Naučni saradnik

Kabinet: 202
Telefon: + 381 11 2629-950
E-mail: mihajlo.djukic@ien.bg.ac.rs

cv

Bibliografija COBISS

 

sonja_djuricinĐuričin dr Sonja
Naučni saradnik

Kabinet: 105
Telefon: +381 11 2631-583
E-mail: sonja.djuricin@ien.bg.ac.rs

cv

Intervju o unapređenju dostupnosti izvorima finansiranja MSP u RS na putu evropskih integracija

Bibliografija COBISS

 

aida_hanicHanić ma Aida
Istraživač saradnik

Kabinet: 306
Telefoni: + 381 11 2635-823
E-mail: aida.hanic@ien.bg.ac.rs

cv

Bibliografija COBISS

         

oliveraJovanović ma Olivera
Istraživač saradnik

Kabinet: 306
Telefon: + 381 11 2635-823
E-mail: olivera.pantic@ien.bg.ac.rs

cv

Bibliografija COBISS

 

elenaJovičić dr Elena
Istraživač saradnik

Kabinet: 105
Telefon: +381 11 2631-583
E-mail: elena.baranenko@ien.bg.ac.rs

cv

Bibliografija COBISS

 

Milica KocovicKočović dr Milica
Naučni saradnik

Kabinet: 302
Telefon: +381 11 2638-820
E-mail: milica.kocovic@ien.bg.ac.rs

cv

Bibliografija COBISS

         

 lara_lebedinski Lebedinski dr Lara
Naučni saradnik

Kabinet: 302
Telefon: +381 11 2638-820
E-mail: lara.lebedinski@ien.bg.ac.rs

cv

 

isidora_ljumovicLjumović dr Isidora
Viši naučni saradnik

Kabinet: 203
Telefon: +381 11 2624-358
E-mail: isidora.ljumovic@ien.bg.ac.rs

cv

Bibliografija COBISS

 

darko_marjanovicMarjanović dr Darko
Naučni saradnik

Kabinet: 306
Telefon: +381 11 2623-055
E-mail: darko.marjanovic@ien.bg.ac.rs

cv

         

jelena_minovicMinović dr Jelena
Viši naučni saradnik

Kabinet: 203
Telefon: +381 11 2624-358
E-mail: jelena.minovic@ien.bg.ac.rs

cv

Bibliografija COBISS

 

petar_miticMitić ma Petar
Istraživač saradnik

Kabinet: 306
Telefon: + 381 11 2622-357
E-mail: petar.mitic@ien.bg.ac.rs

cv

Bibliografija COBISS

 

kosovka_ognjenovic

Ognjenović dr Kosovka
Istraživač saradnik

Kabinet: 302
Telefon: + 381 11 2638-820
E-mail: kosovka.ognjenovic@ien.bg.ac.rs

cv

Bibliografija COBISS

         

dejanaPavlović ma Dejana
Istraživač saradnik

Kabinet: 105
Telefon: + 381 11 2631-583
E-mail: dejana.pavlovic@ien.bg.ac.rs

cv

Bibliografija COBISS

 

mirjana_radovicRadović-Marković prof. dr Mirjana
Redovni profesor

Kabinet: 105
Telefon:+381 11 2631-583
E-mail: mirjana.radovic@ien.bg.ac.rs

cv

Bibliografija COBISS

 

vladimirSimović dr Vladimir
Naučni saradnik

Kabinet: 307
Telefon: +381 11 2623-578
E-mail: vladimir.simovic@ien.bg.ac.rs

cv

Bibliografija COBISS

         

slavica_stevanovicStevanović dr Slavica
Naučni saradnik

Kabinet: 203
Telefon: +381 11 2624-358
E-mail:slavica.stevanovic@ien.bg.ac.rs

cv

Bibliografija COBISS

 

ivan_stosicStošić dr Ivan
Naučni savetnik

Kabinet: 202
Telefon: +381 11 2629-950
E-mail: ivan.stosic@ien.bg.ac.rs

cv

Bibliografija COBISS

Intervju o izazovima i perspektivama implementacije strukturnih promena u srpskoj privredi

 

marko_vladisavljevicVladisavljević ma Marko
Istraživač saradnik

Kabinet: 302
Telefon: +381 11 2638-820
E-mail: marko.vladisavljevic@ien.bg.ac.rs

cv

Bibliografija COBISS

         

jovan_zubovicZubović dr Jovan
Viši naučni saradnik
Direktor Instituta ekonomskih nauka

Kabinet: 110
Telefon: +381 11 2622-357, 2623-055
E-mail: jovan.zubovic@ien.bg.ac.rs

cv

Bibliografija COBISS