Organizacija i menadžment

 

management MENADŽMENT
 
UPRAVNI ODBOR
Predsednik Upravnog odbora
    prof. dr Blagoje Paunović
 
Direktor
    dr Jovan Zubović
 
NAUČNO VEĆE
Predsednik Naučnog veća
    dr Ivana Domazet
 
centar ORGANIZACIONI CENTRI
 
Centar za osnovna istraživanja
    prof. dr Mirjana Radović-Marković, rukovodilac

Centar za konsalting
   dr Ivan Stošić, rukovodilac

Centar za međunarodnu saradnju
   dr Marko Malović, rukovodilac

Centar za menadžersku informatiku
    dr Aleksandra Bradić-Martinović, rukovodilac

Centar za stratešku saradnju
    dr Mihajlo Đukić, rukovodilac

 
departmanISTRAŽIVAČKI DEPARTMANI
 
Poslovna ekonomija i menadžment
    dr Ivan Stošić, koordinator

Međunarodna ekonomija
    dr Marko Malović, rukovodilac

Ekonomija rada i socijalna pitanja
    dr Jovan Zubović, rukovodilac

Održivi razvoj
    dr Olja Munitlak Ivanović, rukovodilac

Multidisciplinarna istraživanja
    dr Božo Drašković, koordinator
 
odeljenja STRUČNO ADMINISTRATIVNA ODELJENJA
 
Kabinet direktora
   Gordana Vujović
   Vesna Pejović

Biblioteka
    Jelena Durlević

Info i Internet centar
    Branko Lazarević
    Zorica Božić

Računovodstvo
   Jasna Kostić