Osnivanje

 

IEN – INSTITUT EKONOMSKIH NAUKA (osnovan 1958) je neprofitna naučnoistraživačka institucija u vlasništvu Republike Srbije koja se uspešno bavi istraživanja i analizama iz različitih oblasti ekonomskih nauka. Područje delatnosti IEN je veoma široko, počev od izrade makroekonomskih studija, projekcija i predvidjanja, preko analiza međunarodnih ekonomskih odnosa, stanja svetske privrede i međunarodne trgovine, izrade studija i strategija privrednog, regionalnog i održivog razvoja, sektorskih ekonomskih politika do velikog broja projekata za potrebe privrednih subjekata u gotovo svim privrednim oblastima. Takođe, značajna delatnost IEN se odnosi na pružanje seta vrhunskih usluga iz domena konsaltinga, inoviranja znanja, kontinuelni trening i obrazovanje u oblastima savremene poslovne ekonomije, menadžmenta, marketinga, preduzetništva, finansija i drugih oblasti.
 
IEN sarađuje sa velikim brojim privatnih kompaija, vladinih, nevladinih, domaćih i međunarodnih institucija i organizacija.
 
Svi zaposleni i saradnici IEN (istraživači iz naučnih institucija, konsultanti i savetnici) uvek su spremni sa Vama su da podele profesionalna iskustva, znanje i naučne informacije stečene u Institutu, domaćem, regionalnom i globalnom okruženju. 

 


 

Direktori IEN od osnivanja

 

branko horvat     zarko mrkusic     zpopov     zvonimir marovic
Dr Branko Horvat
od 1958. do decembra 1973
  Dr Žarko Mrkušić
od decembra 1973. do marta 1976.
  Dr Zoran Popov
od marta 1976. do juna 1981.
  Dr Zvonimir Marović
od juna 1981. do januara 1985.
i
od jula 1985. do januara 1986. vd.
             
mihael dlesk   caslav ocic   tomislav popovic    vojislav bajic
Dr Mihael Dleks
od jula 1986. do decembra 1988.
  Mr Časlav Ocić
od decembra 1988. do marta 1989.
  Dr Tomislav Popović
od marta 1989. do avgusta 1999.
  Dr Vojislav Bajić
od avgusta 1999. do marta 2001.
             
mile jovic   bozo draskovic   dejan eric   jovan zubovic
Dr Mile Jović
od marta 2001. do marta 2004.
  Dr Božo Drašković
od marta 2004. do septembra 2006.
  Dr Dejan Erić
od septembra 2006. do februara 2015.
  Dr Jovan Zubović
od februara 2015.

 


Hronologija važnijih događaja tokom pedesetsedmogodišnjeg naučnoistraživačkog rada IEN

1958. godina
 • Osnovano Odeljenje za ekonomska istraživanja i metodologiju planiranja pri Saveznom zavodu za privredno planiranje
 • Prvi direktor prof. dr Branko Horvat (ostao na dužnosti do 1973. godine)
1963. godina
 • Uredbom SIV-a Odeljenje za ekonomska istraživanja i metodologiju planiranja prerasta u Jugoslovenski institut za ekonomska istraživanja
 • Školske 1963/64 godine počinje sa radom Poslediplomska škola Instituta na kojoj je do školske 1985/86. godine magistriralo 143 kandidata. Prvi dekan Poslediplomske škole bio je prof. dr Branislav Ivanović. Prvi kandidat koji je  magistrirao bio je Miroslav Bratina (09.07.1965.)
 • Formiran elektronski računski centar
1965. godina
 • Institut se seli u zgradu u ulici Zmaj Jovina 12 gde se i danas nalazi
 • Institut kupio sopstveni kompjuter Elliot 803, čija je nabavna vrednost iznosila 110.000 $
1967. godina
 • Pokrenut je međunarodni časopis "Ekonomska analiza" (Economic Analysis) koji je do 1992. godine izlazio četiri puta godišnje na srpskom i engleskom jeziku
1969. godina
 • Institut dobija novi naziv Institut ekonomskih nauka
1977. godina
 • Savezna Republika Srbija preuzela prava i obaveze osnivača Instituta ekonomskih nauka
1985. godina
 • Potpisan ugovor između Instituta i Svetske banke na osnovu kojeg biblioteka IEN postaje depozitarna biblioteka Svetske banke
1988. godina
 • Magistrirao poslednji kandidat na Poslediplomskoj školi – Milutin Milošević (09.05.1988.)
1992. godina
 • Institut preuzima kompletnu dokumentaciju Informacionog centra Ujedinjenih nacija
 • Na 37. Međunarodnom sajmu knjiga IEN proglašen za najuspešniju izdavačku kuću u SR Jugoslaviji
1994. godina
 • Pokrenuto izdavanje biltena "Mesečne analize i prognoze - MAP" koji je izlazio do kraja 2005. godine
2005. godina
 • U saradnji sa "Atlas bankom" i osiguravajućim društvom "Kopaonik" IEN osniva Beogradsku bankarsku akademiju (BBA) - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, čime je nakon 17. godina ponovo pokrenuta obrazovna aktivnost
2006. godina
 • Posle 20. godina od prestanka rada Poslediplomske škole Instituta, na Beogradskoj bankarskoj akademiji organizuju se diplomske akademske studije – master
2007. godina
 • Nakon 15. godine obnovljeno je izdavanje časopisa "Economic Analysis". Časopis izlazi dva puta godišnje na engleskom jeziku
2008. godina
 • Potpisani ugovori o saradnji sa Univerzitetom u Nici - Sophia Antipolis, Ekonomskim fakultetom iz Ljubljane, Ekonomskim fakultetom Tehničkog univerziteta iz Košica, Slovačka i Fakultetom za menadžment Univerziteta u Torinu

2009. godina
 • Potpisani ugovor o saradnji sa Ekonomskim fakultetot u Rijeci, Ekonomskim fakultetom Subotica Univerziteta u Novom Sadu, Udruženjem ekonomista Republike Srpske
 • Pokrenuto izdavanje novog međunarodnog časopisa: "Journal of Women's Entrepreneurship and Education - JWE ". Časopis izlazi dva puta godišnje na engleskom jeziku
 • Naučno-stručno putovanje zaposlenih IEN u Sloveniju, Italiju i Francusku
 • IEN je partner na Tempus projektu: "MASTER D'ÉTUDES EUROPÉENNES À DOUBLE DIPLOMATION EN SERBIE" a glavni aplikant je Univezitet u Nici - Sophia Antipolis
 • Počela sa radom srpska LSE Alumni asocijacija
2010. godina
 • Potpisani ugovori o saradnji sa Međunarodnim centrom za promociju preduzeća (International Center for Promotion of Enterprises - ICPE), Unijom poslodavaca Srbije, Tanjugom, Ekonomskim fakultetom iz Sarajeva i Ekonomskim institutom iz Sarajeva
 • Pokrenuto izdavanje časopisa "Makroekonomske analize i prognoze - MAP". Časopis će izlaziti 2 puta godišnje na srpskom jeziku
2011. godina
 • U Portugalu publikovana međunarodna monografija: "Serbia and the European Union: Economic Lessons from the New Member States" u izdanju University of Coimbra - Faculty of Economics, Coimbra, Instituta ekonomskih nauka i Beogradske bankarske akademije
 • Potpisani ugovori o saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Srbije, Univerzitetskim centrom za upravljanje konfliktima i organizaciono istraživanje Univerziteta "Sv. Kliment Ohridski" iz Sofije, Ekonomskim univerzitetom iz Bratislave, Institutom za uporedno pravo iz Beograda, Ekonomskim institutom, Zagreb, Ekonomskim institutom iz Banja Luke
 • Institut akreditovan kao naučni institut
2012. godina
 • Naučno-stručno putovanje zaposlenih IEN u Portugal
 • Potpisani ugovori o saradnji sa Univerzitetom "Vitez" iz Travnika i Fakultetom za preduzetništvo Univerziteta u Teheranu, Iran
2013. godina
 • Potpisani ugovori o saradnji sa Evropskim univerzitetom iz Tirane i IECRI iz Mađarske
2015. godina
 • Potpisani ugovori o saradnji sa National Institute for Economic Research, Kišinjev, Moldavija, Moscow Univesity of Finance and Law, Moskva, Moscow University of Public Administration, Moskva, International Center for Promotion of Enterprises-ICPE, Ljubljana, Slovenija, Ekonomskim fakultetom u Subotici, Naučnim društvom ekonomista Srbije, Savezom ekonomista Srbije, Beogradskom otvorenom školom, Institutom za ekonomiku poljoprivrede Beograd, Ekonomskim institutom, Beograd, Ekonomskim fakultetom u Nišu, Evropskim pokretom Srbija
2016. godina
 • Potpisani ugovori o saradnji sa Fakultetom za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla" Beograd, Fakultetom za strateški menadžment Univerziteta "Union - Nikola Tesla", Beograd, Gradskom upravom grada Beograda - Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Beograd, Institutom savremenih nauka, Beograd, Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Science, Pecs, i West University of Timosoara, Faculty of Economics and Business Administration, through East European Center for Research in Economics and Business
 • Pokrenuto štampanje časopisa "Nacionalna mreža srednjih preduzeća u Republici Srbiji". Časopis izlazi jednom godišnje na srpskom jeziku.

 


Jubileji

 

25. godina
1958-1983.
 
40. godina
1958-1988.
 
 50. godina
1958-2008.
 
55. godina
1958-2013.
ien_25godina    ien_40godina   50_godina_ienm   55 godina ien