O nama

ien zgrada1 

 

U Institutu trenutno ima 37 zaposlenih, od koji su 30 istraživači sa punim radnim vremenom, 1 je zaposleno u biblioteci, dokumentaciji i izdavačkoj delatnosti, a 6 u administraciji i sekretarijatu. U naučnoistraživačkoj delatnosti Instituta istraživači su podeljeni po naučnoistraživačkim centrima ili su članovi interdisciplinarnih projektnih timova. Pored referentnih tema kojima se bave naučnoistraživački cebtri Instituta, interdisciplinarni projektni tim sastavljen je od članova različitih jedinica kao i pridruženih saradnika, a prema potrebi i stručnjacima van Instituta.

Bazična filozofija IEN je da promoviše kontinuelno obrazovanje, kao i radost učenja i stručnog usavršavanja. Institut je član EADI, kao i drugih međunarodnih, regionalnih i nacionalnih naučnih organizacija i udruženja.

Otuda dobrodošli na sajt IEN. Naš slogan je "cognoscere est mutare" - spoznaja nas menja.

 

Misija

Kontinualno unapređenje kvaliteta ekonomskih istraživanja, analiza, studija, projekata, obrazovanja i usavršavanja sa ciljem da se poveže privredni razvoj i dobrobit ljudi

Vizija

Vodeća naučnoistraživačka institucija u oblasti ekonomskih nauka koja doprinosi razvoju privrede, preporodu celokupnog srpskog društva i podizanju blagostanja svih građana Srbije kroz skladan, dinamičan i prosperitetan privredni rast u okviru evropske porodice naroda

 Strategijom razvoja IEN utvrđeno je da će se naučnoistraživački rad zasnivati na sledećim osnovnim principima:

  • Slobodno, objektivno i nepristrastno istraživanje u različitim oblastima ekonomskih nauka
  • Postizanje izuzetnosti u naučnim istraživanjima i analizama u skladu sa najvišim dostignućima u svetu
  • Uspostavljanje poslovnih i profesionalnih kontakata sa mrežom vladinih i državnih institucija, agencija i organa radi pružanja vrhunskih usluga kroz različita istraživanja i analize
  • Uspostavljanje široke mreže partnerskih institucija u Srbiji, zemljama regiona, EU i celom svetu
  • Razvoj naučnog podmlatka u oblasti ekonomskih istraživanja
  • Kontinuelna edukacija i usavršavanje svih istraživača na principima doživotnog učenja
  • Slobodno, objektivno i nepristrastno istraživanje u različitim oblastima ekonomskih nauka.

Ostvarivanje naučnoistraživačke aktivnosti IEN zasnivati na sledećim vrednostima:

  • Poštovanje najviših naučnih i profesionalnih medjunarodno priznatih standarda u oblasti ekonomskih istraživanja
  • Uvažavanje visokih moralnih vrednosti i afirmacija poslovne etike
  • Sloboda stvaralaštva i podsticanje kreativnosti i inovativnosti u istraživanjima
  • Kreiranje prijatne radne atmosfere koja podstiče radno stvaralaštvo
  • Politika otvorenih vrata i spremnosti na saradnju
  • Poštovanje i primena koncepta kontinuelnog i doživotnog učenja
  • Lojalnost, profesionalizam i vrhunska odgovornost prema poslu, Institutu i široj društvenoj zajednici
  • Otvorena komunikacija, medjusobno uvažavanje i poštovanje svih zaposlenih i spoljnih saradnika
  • Kontinuelna briga za naučni podmladak
  • Kreiranje i uvažavanje sistema nagradjivanja prema ostvarenim rezultatima rada
  • Društveno odgovorno poslovanje i istraživanja.