Monografije

 

2017.
kanali distribucije savremenom bankarstvu17 BRADIĆ-MARTINOVIČ, Aleksandra, SIMOVIĆ, Vladimir, urednici:
Kanali distribucije u savremenom bankarstvu
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 199
ISBN 978-86-89465-34-1
COBISS.SR-ID 239538444
kontinuum nelikvidnosti17 MINOVIĆ, Jelena:
Kontinuum nelikvidnosti
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 241
ISBN 978-86-89465-30-3
COBISS.SR-ID 234971404
opportunities for inclusive17 ĐURIČIN, Sonja, LJUMOVIĆ, Isidora, STEVANOVIĆ, Slavica, urednici/editors:
Opportunities for Inclusive and Resilient Growth
Izdavač: Institut eskonomskih nauka
str. 196
ISBN 978-86-89465-29-7
COBISS.SR-ID 232204300
etika menad ljudskih resursa17 HANIĆ, Azra:
Etika menadžmenta ljudskih resursa
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 376
ISBN 978-86-89465-28-0
COBISS.SR-ID 229862668
Pravci strukturnih promena MINOVIĆ, Jelena, BODROŽA, Duško, STOŠIĆ, Ivan, DRAŠKOVIĆ, Božo, urednici:
Pravci strukturnih promena u procesu pristupanja Evropskoj uniji
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 440
ISBN 978-86-89465-26-6
COBISS.SR-ID 228137740

 

2016.
Book of Abstracts RADOVIĆ-MARKOVI, Mirjana, MALOVIĆ, Marko, DOMAZET, Ivana, CHOBANOVA, Rossitsa, editors:
Impact of Economic Policies on Attaining Resilient Growth
Book of Abstracts
Izdavač: Institute of Economic Sciences
str. 130
ISBN 978-86-89465-25-9
COBISS.SR-ID 226809356
Finansijski rizik, neizvesnost i kriza

LJUMOVIĆ, Isidora:
Finansijski rizik, neizvesnost i kriza
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 141
ISBN 978-86-89465-24-2
COBISS. SR-ID 226488076

 Novi vek političke ekonomije

VASILJEVIĆ, Branko, DRAŠKOVIĆ, Božo, urednici:
Novi vek političke ekonomije
Izdavači: Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka i Institut ekonomskih nauka
str. 531
ISBN 978-86-6425-008-5
COBISS.SR-ID 225240332

Implementacija naučnih rezultata

RAKIĆ ŽARKOVIĆ, Jelena, STANKOVIĆ, Dejan, BANDOVIĆ, Igor, ĐUKIĆ, Mihajlo:
Implemetacija naučnih rezultata u oblasti društvenih nauka u procesima kreiranja javnih politika u Srbiji

Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 76
ISBN 978-86-89465-22-8
COBISS.SR-ID 221980172

Development, Competitiveness and Inequality RADOVIĆ MARKOVIĆ, Mirjana, ILIEVA, Snezhana, ANDREI, Jean-Vasile, editors:
Development, Competitiveness and Inequality in EU and Western Balkans
Izdavač: Sofia University St. Kliment Ohridski, Bugasrka
str. 207
ISBN 978-954-07-4066-9
Меđunarodno finansiranje i prekogranična ulaganja MALOVIĆ, Marko:
Međunarpdno finansiranje i prekogranična ulaganja
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 194
ISBN 978-96-89465-23-5
COBISS.SR-ID 221254412

 

Studija 4 KRSTIĆ, Nemanja, PUDAR DRAŠKO, Gazela, RADOVANOVIĆ, Bojana:
Studija 4. Studijski program i neformalno obrazovanje iz perspektive mladih istraživača
Elektronsko izdanje
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 61
ISBN 978-96-89465-21-1
COBISS.SR-ID 220498188
Studija 3 KLEUT, Jelena, OCOKOLJIĆ, Slobodan, RADOVANOVIĆ, Bojana:
Studija 3. Mehanizmi podrške i uslovi za rad mladih istraživača u društvenim naukama
Elektronsko izdanje
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 57
ISBN 978-86-89465-20-4
COBISS.SR-ID 220502796
 Book of Abstracts RADOVIĆ MARKOVIĆ, Mirjana, ILIEVA, Snezhana, VUNJAK, Nenad, editors:
Development, Competitiveness and Inequality in EU and Western Balkans
Book of Abstracts
Izdavači: Institute of Economic Sciences, Faculty of Economics Subotica, University of Novi Sad, Sofia Univesity St. Kliment Ohridski
str. 88
ISBN 978-86-89465-19-8
COBISS.SR-ID 219152396

 Predlog mera javnih politika

STOŠIĆ, Ivan, MALOVIĆ, Marko, ZUBOVIĆ, Jovan, DOMAZET, Ivana, urednici:
Predlog mera javnih politika u oblasti sprovođenja strukturnih promena u Srbiji
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 36
ISBN 978-86-89465-18-1
COBISS.SR-ID 217307404

strukturne_promene_u_srbiji15

STOŠIĆ, Ivan, glavni urednik:
Strukturne promene u Srbiji - dosadašnji rezultati i perspektive
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 564
ISBN 978-86-89465-17-4
COBISS.SR-ID 215319564

toward green economy15

RADOVIc-MARKOVIc, Mirjana, NIKITOVIC, Z., JOVANCEVIC, D., editors:
Toward Green Economy: Opportunities and Obstacles for Western Balkan Countries
ISBN: Hardcover 978-1-5035-3294-6, Softcover 978-1-5035-3295-3, eBook 978-1-5035-3296-0

mladi_istrazivaci

PUDAR DRAŠKO, Gazela, KRSTIĆ, Nemanja, RADOVANOVIĆ, Bojana:
Studija 2: Studiranje u inostranstvu i povratak u Srbiju
Elektronsko izdanje
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 48
ISBN 978-86-89465-15-0 1
COBISS.SR-ID 213293580

mladi_istrazivaci

OCOKOLJIĆ, Slobodan, KLEUT, Jelena, RADOVANOVIĆ, Bojana:
Studija 1: Uslovi rada i status mladih istraživača na univerzitetima, institutima i u nevladinom sektoru
Elektronsko izdanje
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 48
ISBN 978-86-89465-16-7
COBISS.SR-ID 213289740

problemi_deindustrijalizacije_u_srbiji14

DRAŠKOVIĆ, Božo, ALEKSIĆ, Vesna, MINOVIĆ, Jelena:
Problemi deindustrijalizacije u Srbiji
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 211
ISBN 978-86-89465-14-3
COBISS.SR-ID 212296716

teorija_novca_monetarna_politika14

MALOVIĆ, Marko:
Teorija novca i monetarna politika u maloj otvorenoj privredi
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 210
ISBN 978-86-89465-13-6
COBISS.SR-ID 2079155

deindustrijalizacija_u_srbiji14

DRAŠKOVIĆ, Božo, redaktor:
Deindustrijalizacija u Srbiji
Mogućnosti revitalizacije industrijskog sektora

Izdavači: Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija
str. 727
ISBN 978-86-89465-12-9
COBISS.SR-ID 207524364

razvoj_privatnog_sektora14

RADOVIĆ-MARKOVIĆ, Mirjana, GROZDANIĆ, Radmila, JEVTIĆ, Goran:
Razvoj privatnog sektora u zemljama zapadnog Balkana u poredjenju sa EU
Izdavač: Institut ekonomskih nauka i Nacionalna agencija za regionalni razvoj
str. 196
ISBN 978-86-890465-11-2(IEN)
COBISS.SR-ID 204154380

contemporary_trends_prospects14

Biljana Angelova, Dubravka Jurlina Alibegović, Srdjan Redžepagić, editors:
Contemporary Trends and Prospects of Economic Recovery
Izdavač: CEMAFI International, Nice, France
ste. 784
ISBN 978-2-95-44508-5-8

virtual_organisation14

Mirjana Radovic Markovic, Vesna Baltezarevic, Radoslav Baltezarevic, Dušan Markovic:
Virtual Organisation and Motivational Business Management
Izdavači: Alma Mater Europaea - Evropeki center Maribor and Institute of Economic Sciences, Belgrade
str. 214
ISBN 978-961-93493-7-3
COBISS 274297344

 

analiza_ocena_konkurentnosti_privrede_srbije13

ĐURIČIN, Sonja, STEVANOVIĆ, Slavica, BARANENKO, Elena:
Analiza i ocena konkurentnosti privrede Srbije
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 196
ISBN 978-86-890465-09-9
COBISS.SR-ID 203785996

korporativno_restrukturiranje13

Narudžbenica

ERIĆ, Dejan, STOŠIĆ, Ivan:
Korporativno restrukturiranje
Izdavači: Institut ekonomskih nauka, Beogradska bankarska akademija i "Čigoja štampa"
str. XVIII, 521
ISBN 978-86-89465-07-5
COBISS.SR-ID 203895820

economoc_Sciemce_on_crossroad13

STOŠIĆ, Ivan, REDŽEPAGIĆ, Srdjan, HANIĆ, Hasan, ANDRADE, Joao Sousa, BERTHOMIEU, Claude, editors:
Economic Sciences on the Crossroad
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. XII, 681
ISBN 978-86-89465-10-5
COBISS.SR-ID 203893004

55_godina_ien

55 godina Instituta ekonomskih nauka
1958 - 2013

Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 156
ISBN 978-86-89465-08-2
COBISS.SR-ID 202937100

monetary_rules_their_importance13

MIRDALA, Rajmund, SINIČAKOVA, Marianna, et al.:
Monetary Rules and Their Importance in Context of Monetary Union and Economic Crisis
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 167
ISBN 978-80315-99-7

uprav_resursima_zasticenih_podrucja_u_srbij13

DRAŠKOVIĆ, Božo:
Upravljanje resursima zaštićenih područja u Srbiji
- Specijalni rezervati prirode Zasavica, Uvac Stari Begej Carska Bara -

Izdavači: Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija
str. 363
ISBN 978-86-89465-05-1
COBISS.SR-ID 201142796

istrazivanja_u_oblasti_dr13

STOŠIĆ, Ivan, RADOVANOVIĆ, Bojana, ĐUKIĆ, Mihajlo, redaktori:
Istraživanja u oblasti društvenih nauka u Srbiji:
pregled stanja, karakteristični problemi i preporuke

Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 151
ISBN 978-86-89465-04-4
COBISS.SR-ID 197923340

bilten_2012

Bilten Instituta ekonomskih nauka - 2012. godina -
Izdavač:Institut ekonomskih nauka
str. 160

savremeno_upravljanje_finansijama13

ALIHODŽIĆ, Almir, PLAKALOVIĆ, Novo:
Savremeno upravljanje finansijama - sa primjenom u EXCEL-u
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 533
ISBN 978-86-89465-03-7
COBISS.SR-ID 197693708

women_and_entrepreneurship13

ALECCHI AVOLIO, Beatrice, RADOVIĆ-MARKOVIĆ, Mirjana:
Women and Entrepreneurship: Female Durability, Persistence and Intuition at Work
Izdavač: Gower Publishing Limited and Ashgate, England
str. 182
ISBN 9781409466185 (hbk)
ISBN 9781409466192 (ebk - PDF)
ISBN 9781409466192 (ebk - ePUB)[online narudžbenica]

managing_structural_changes

ANDRADE, João Sousa, SIMOES Masrta C.N., STOŠIĆ, Ivan, ERIĆ, Dejan, HANIĆ, Hasan, editors:
Managing Structural Changes
Trends and Requirements

Izdavač: Faculty of Economics of the University of Coimbra, Portugal
str. 658
ISBN 978-972-9344-06-0

european integration process12

TEIXEIRA, Paulino, DUARTE António Portugal, REDŽEPAGIĆ Srdjan, ERIĆ, Dejan, ANDREJEVIĆ Saša, editors:
European Integration Process in Western Balkan Countries
Izdavač: Faculty of Economics of the University of Coimbra, Portugal
str. 740
ISBN 978-972-9344-05-3

eko_evropske_perspektive_zemalja_zapadnog_balkana

PENEV, Slavica:
Ekonomske i evropske perspektive zemalja Zapadnog Balkana
Izdavači: Vestminsterska fondacija za demokratiju (WFD), Regionalna mreža parlamentarnih odbora za ekonomiju
i finansije zemalja Zapadnog Balkana, Ekonomski fakultet iz Sarajeva i Institut ekonomskih nauka iz Beograda
str. 159
ISBN 978-86-89465-01-3
COBISS.SR-ID 196054284

ekonomski_aspekti_eko_politike12

DRAŠKOVIĆ, Božo, redaktor:
Ekonomski aspekti ekološke politike
Izdavači: Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija
str. VIII, 545
ISBN 978-86-80315-98-0(IEN)
COBISS.SR-ID 195386636

finansijska_trzista_u_uslovima_krize

Narudžbenica

ERIĆ, Dejan D., ĐUKIĆ, Mališa Đ.:
Finansijska tržišta u uslovima krize
Izdavači: Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija
str. XVI, 404
ISBN 978-86-80315-96-6(IEN)
COBISS.SR-ID 195395596

alternative_za_unapredjenje12

BERAHA, Isidora:
Alternative za unapređenje razvoja klastera malih i srednjih preduzeća u Srbiji
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 219
ISBN 978-86-80315-97-3
COBISS.SR-ID 19469446

uloga_parlamenta

PENEV, Slavica, BERAHA, Isidora, urednici:
Uloga parlamenata u procesu odlučivanja o prioritetima: smanjnje javnih roškova ili stimulisanje ekonomije

The Role
of Parliaments in the Process of Deciding on Priorities: Cutting Public Spending or Stimulating Economy
Izdavači: Narodna skupština Republike Srbije, Kancelarija Fridrih Ebert fondacije u Beogradu i Institut ekonomskih nauka
str. 147, 156
ISBN 978-86-80315-95-9
COBISS.SR-ID 191893004

the_role _inspections_enforcement12

MARUŠIĆ, Andreja, PENEV, Slavica:
The Role of Inspectionc in the Enforcement of Legislation with Main Focus on Business Related Inspections in Serbia
Izdavači: Balkan Center for Regulatory Reform, USAID Business Enabling Project i Institut ekonomskih nauka
str. 175
ISBN 978-86-915841-0-8(BCRR)
COBISS.SR-ID 192247052

finansiranje_msp_u_srbiji

Narudžbenica

ERIĆ, Dejan, BERAHA, Isidora, ĐURIČIN, Sonja, KECMAN, Nataša, JAKIŠIĆ, Božana:
Finansiranje malih i srednjih preduzeća u Srbiji
Izdavači: Privredna komora Srbije i Institut ekonomskih nauka
str. 309
ISBN 978-80315-94-2(IEN)
COBISS.SR-ID 192423180

new_chall_changing_labour_markets12

ZUBOVIĆ, Jovan, DOMAZET, Ivana, urednici:
New Challenges in Changing Labour Markets
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. VIII, 401
ISBN 978-80315-93-5
COBISS.SR-ID 190421772

bilten_ien2011

Bilten Instituta ekonomskih nauka - 2011. godina -
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
114 str.

analiza_poslov_moguc_izlazak12

ĐURIČIN, Sonja:
Analiza poslovanja i mogućnosti izlaska preduzeća iz zone gubitka
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. XIV, 204
ISBN 978-86-80315-92-8
COBISS.SR-ID 189392396

marketing_kom_fin_org12

DOMAZET, Ivana:
Marketing komunikacije finansijskih organizacijaIzdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 239
ISBN 978-86-80315-91-1
COBISS.SR-ID 1867431

nature_of_entrepreneurship12

RADOVIĆ MARKOVIĆ, Mirjana, SALAMZADEH, Aidin:
THE NATURE OF ENTREPRENEURSHIP: Entrepreneurs and Entrepreneurial Activities
Izdavač: Lap Lambert Academic Publishing, Germany
ISBN-13: 9783659143113
ISBN-10: 3659143111
EAN: 9783659143113

impact_og_global12

RADOVIC-MARKOVIC, Mirjana:
Impact of Globalization on Organizational Culture, Behaviour and Gender Role
Izdavač: VInformation Age Publishing, Inc., SAD
ISBN 978-1-61735-695-7 (pbk.)
ISBN 978-1-61735-694-4 (hbk)

contemporary_issues_integration11

ŠALEJ, Štefan Bogdan, ERIĆ, Dejan, REDŽEPAGIĆ, Srdjan, STOŠIĆ, Ivan. editors:
Contemporary Issues in the Integration Processes of Western Balkan Countries in the European Union
Izdavač: International Center for Promotion Enterprises, Ljubljana, Slovenija
u saradnji sa
Institutom ekonomskih nauka
str. 503
ISBN 978-961-93203-0-3

eko_analiza_uvodjenja_romskih11

DINKIĆ, Mirosinka, BRANKOVIĆ, Aleksandra:
Ekonomska analiza uvođenja romskih zdravstvenih medijatora u sistem javnih zdravstvenih ustanova u Srbiji
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. IX, 153
ISBN 978-86-80315-898
COBISS.SR-ID 188137484

javno_priv_partnerstvo11

SREDOJEVIĆ, Slađana G.:
Javno-privatno partnerstvo
Izdavači: Arhipelag i Institut ekonomskih nauka
str. 216
ISBN 978-86-86933-85-0
COBISS.SR-ID 180533260

ucenicke_zadruge11

DINKIĆ, Mirosinka, OGNJENOVIĆ, Kosovka, BRANKOVIĆ, Aleksandra:
Učeničke zadruge i proširena delatnost u cilju povećanja kvaliteta obrazovanja i veće socijalne
uključenosti školske dece u Republici Srbiji:
Srbija, zemlje Evropske unije i zemlje u okruženju

Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 170
ISBN 978-86-80315-87-4
COBISS.SR-ID 187396620

ekonomsk_imperijalizam11

Narudžbenica

BRUNET, Antonio, GUICHARD, Jean-Paul:
Ekonomski imperijalizam
Hegemonijske težnje Kine

PrevodIzdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 198
ISBN 978-86-80315-88-1

managing_a_business

ERIĆ, Dejan, KOŠCIELNIAK Helena, NOWODZÑSKU, Pawel, editors:
Managing a Business
- Strategic Management

Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 263
ISBN 978-86-80315-85-0

aktivne_mere_na_trzistu_rada_i_pitanje_zaposl11

ZUBOVIĆ, Jovan, urednik:
Aktivne mere na tržištu rada i pitanja zaposlenosti
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 685
ISBN 978-86-80315-96-7
COBISS.SR-ID 183239948

bilten_ien2010_eng

Bilten Instituta ekonomskih nauka - 2010 godina -
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 117

management_dynamics_in_new_economy

RADOVIC-MARKOVIC, Mirjana, OMALAJA, Muhammed
Management Dynamics in the New Economy
Izdavač: VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrucken, Germany
str. 389
ISBN-10: 3639372379
ISBN-13: 978-3639372372

[onine narudžbenica]

org_behaviour_and_culture11

RADOVIĆ-MARKOVIĆ, Mirjana, redaktor i autor:
Organizational Behaviour and Culture: Globalization and the Changing Environment of Organizations
Izdavač: VDM Verlag Dr. Müller e.K.;Saarbrucken, Germany
str. 356
ISBN 978-3-639-35923-7

progress_in_trans_reform_imp_in_serbia

PENEV, Slavica, MARUŠIĆ, Andreja:
Progres In Transition and Reform Implementation in Serbia Comparing To the Other Western Balkan Countries
Izdavač: International Finance Corporation
str. 157
ISBN 978-86-909925-4-6, COBISS.SR-ID 182845708

serbia_eu_econom_lessonsm

RADOVIĆ-MARKOVIĆ. Mirjana, REDŽEPAGIĆ, Srdjan, ANDRADE, João Sousa, TEIXEIRA, Paulino, editors:
Serbia and the European Union: Economic Lessons from the New Member States
Izdavač: University of Coimbra - Faculty of Economics, Coimbra, Portugal
u saradnji sa
Institutom ekonomskih nauka i Beogradskom bankarskom akademijom
str. 406
ISBN 978-972-9344-03-9

 

global_crisis_in_cee10 GRABARA, Janusz, SKOWRON-GRABOWSKA, Beata, HANIĆ, Hasan, ERIĆ, Dejan, editors:

Global Crisis in the Central-Eastern European Region - Influence on Finanacial Systems and Small and Medium-Sized Enterprises
Izdavač: Czestochowa University of Technology, Poljska
u saradnji sa Beogradskom bankarskom akademijom i Institutom ekonomskih nauka
str. 274
ISBN 978-83-81118-53-4

Influence of global eco crisis10 Scaron;OLTES, Vincent, HANIĆ, Hasan, ERIĆ, Dejan, rekatori:

Influence of Global Economic Crisis on CEE Region - Possible Way Out
Izdavač: Technical University of Košice, Economics Faculty, Košice, Slovak
u saradnji sa Beogradskom bankarskom akademijom i Institutom ekonomskih nauka
str. 206
ISBN 978-80-553-0431-1

female_entrepren_local_10 RADOVIĆ MARKOVIĆ, Mirjana, SILVER KYARUZI, Imani:

Female Entrepreneurship and Local Economic Growth
Izdavač: Indo American Books, Delhi, India

econ_growth_develop_serbia_new_model

HANIĆ, Hasan, NGOMAI, Stephane, et al., redaktori:
Economic Growth and Development of Serbia New ModelIzdavači: Beogradska bankarska akademija i Institut ekonomskih nauka
str. 473
ISBN 978-96-7852-027-3
COBISS.SR-ID 177342476

kraj_privatizacije10

DRAŠKOVIĆ, Božo, redaktor:
Kraj privatizacije: posledice po ekonomski razvoj i nezaposlenost u Srbiji
Izdavač: Institut ekonomskih nauka, Beogradska bankarska akademija i Savez samostalnih sindikata
str. 358
ISBN 978-86-80315-84-3 (IEN)
COBISS.SR-ID 175510028

razvoj_privrede_ulaganjima_u_ljresurse10

ZUBOVIĆ, Jovan:
Razvoj privrede zasnovan na ulaganjima u ljudske resurse i stranim inesticijama
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. XX, 243
ISBN 978-86-80315-83-89
COBISS.SR-ID 17527612

bulletin_ien2009_engfr

Bilten Instituta ekonomskih nauka - 2009 -
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 70

menadzment_integracionih_odnosa10

 POPOVIĆ, Nenad, JAŠKO, Ondrej, PROKIĆ, Slobodan:
Menadžment integracionih odnosa
Izdavači: "Srpski ekonomski forum" i Institut ekonomskih nauka
str. VIII, 391
ISBN 978-86-88301-01-5
COBISS.SR-ID 176907788 

 

fin_sys_int_balkan09 BERTHOMIEU, Claude, GUICHARD, Jean-Paul, ERIĆ, Dejan, REDŽEPAGIĆ, Srdjan, redaktori:

Financial Systems Integration of Balkan Countries in the European Financial System:
Impact of Global Financial Crisis

Izdavači: Univerzitet u Nici - Sofija Antipolis i Institut ekonomskih nauka
uz podršku
Ministarstva međunarodnih odnosa i evropskih integracija Republike Francuske i Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj RS
str. VIII, 172
ISBN 978-2-7466-1290-7
EAN 9782746612907

struk_promene_perform_bank_sr09

VUKOVIĆ, Vlastimir:
Strukturne promene i performanse bankarstva Srbije 2002-2008.
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 219
ISBN 978-86-80315-82-9
COBISS.SR-ID 171501068

preduzetnitvo09

RADOVIĆ-MARKOVIĆ, Mirjana:
Preduzetništvo: vrste preduzetništva i preduzetnika
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 274
ISBN 978-86-80315-81-2
COBISS.SR-ID 169413132

business_oppor_in_serbia

CANTINO, Valter, HANIĆ, Hasan, DUTTO, Giuseppe, et al., redaktori:
Business Opportunities in Serbia: the Case of Italian Business Sector and Role of Management Education
Izdavači: Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija
str. 315
ISBN 978-86-7452-025-9
COBISS.SR-ID 168911884

privatni_investicioni_fondovi

STEFANOVIĆ, Nikola:
Privatni investicioni fondovi - vrste, organizacija i poslovanje na brzorastućim tržištima
Izdavači: Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija
str. XII, 291
ISBN 978-86-80315-80-5
COBISS.SR-ID 167195916

vcantino_book CANTINO, Valter:
Korporativno upravljanje, merenje performansi i normativna usaglašenost sistema interne kontrole

Prevod
Izdavači: Institut ekonomskih nauka, Beogradska bankarska akademija i Data Status
str. XII, 231
ISBN 978-86-7478-082-4
COBISS.SR-ID 167914764

women_entrepreneurs09 RADOVIĆ-MARKOVIĆ, Mirjana:

Women Entrepreneurs: New Opportunities and Challenges
Izdavač: Indo American Books, Delhi, India
ISBN 8189617834

the_new_economy09 RADOVIĆ-MARKOVIĆ, Mirjana, ERIĆ, Dejan, HANIĆ, Hasan, REDŽEPAGIĆ, Srdjan, STOŠIĆ, Ivan, redaktori:

The New Economy: Challengies, Opportunities and Choices Introduction
Izdavač: Indo American Books, Delhi, India
str. 385
ISBN 8189617788[online narudžbenica]

female_entrepren_local_economic_growth09 KYARUZI, Imani Silver, RADOVIĆ-MARKOVIĆ, Mirjana, redaktori:

Female Entrepreneurship and Local Economic Growth: A Case of Countries in Transition
Izdavač: Outskirts Press, Inc. Denver, Colorado
ISBN 978-1-4327-4755-8

 

modern_manag08 Omolaja, M.A., RADOVIĆ-MARKOVIĆ, Mirjana:

Modern Management: Concept & Topisal issues
Izdavač: Aardvark Global Publishing, Salt Lake City, SAD
str. 574
ISBN 13: 978-1-4276-3508-2

map_m Film o IEN
challenges_ec_sci

GUICHARD, Jean-Paul, CANTINO, Valter, DUTTO, Giuseppe, et al., redaktori:
Challenges of Economic Sciences in the 21st Century
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. XII, 811
ISBN 978-86-80315-79-9
COBISS.SR-ID 155984396

fin_systems_integration

BERTHOMIEU, Claude, REDŽEPAGIĆ, Srdjan, redaktori:
Financial Systems Integration of Balkan Countries in the European Financial System
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. VI, 239
ISBN 978-86-80315-78-2
COBISS.SR-ID 155628044

trziste_bankarskih_proizvoda_usluga08

HANIĆ, Hasan, VUKOVIĆ, Vlastimir, redaktori:
Tržište bankarskih proizvoda i usluga u Srbiji i zemljama u okruženju
Izdavači: Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija
str. VI, 367
ISBN 978-86-7852-020-4
COBISS.SR-ID 153841932

50_godina_ienm

50 godina Instituta ekonomskih nauka u Beogradu (1958-2008)
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. VIII, 269
ISBN 978-86-80315-76-8
COBISS.SR-ID 152957196

challenges_eco_sci08

GUICHARD, Jean-Paul, CANTINO, Valter, DUTTO, Giuseppe, et al., editors:
Challenges of Economic Sciences in the 21st Century
Eelektronsko izdanje
str. X, 849
ISBN 978-86-80315-71-3
COBISS.SR-ID 153961996

tp_izabrani_radovi08

BAJIĆ, Vojislav, JOVANOVIĆ, Mihailo, MINIĆ, Jelica, et al., redaktori:
Tomislav Popović - Izabrani radovi
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. XIV, 202
ISBN 978-86-80315-75-1
COBISS.SR-ID 149765900

trz_strukture_zastita_konk08

DRAŠKOVIĆ, Božo, VUKOVIĆ, Vlastimir, redaktori:
Tržišne strukture i zaštita konkurencije - iskustva zemalja u tranziciji
Izdavači: Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija
str. VI, 303
ISBN 978-86-80315-77-5
COBISS.SR-ID 153400332

reg_infra08

KOSTIĆ, Dušan M.:
Regionalna infrastruktura i produktivnost uslužnih organizacija
Izdavači: Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija
str. XI, 314
ISBN 978-86-80315-74-4
COBISS.SR-ID 149222668

 

entrepreneurship07 RADOVIĆ-MARKOVIĆ, Mirjana:

Entrepreneurship
Izdavač: Akomai University, ICEA and Prentice Consult
str. 295
ISBN 978-1-60530-834-0

women_entre07 RADOVIĆ-MARKOVIĆ, Mirjana:

The Perspective of Women's Entrepreneurship in the Age of Globalisation Contents
Izdavač: Information Age Publicating, Inc., Charlotte, NC, SAD
str. 212
ISBN-13 978-1-59311-7696 (pbk.)
ISBN-13: 978-1-59311-770-2 (hardcover)

uvod_eko_kultura

MILINKOVIĆ FIMON, Dragan:
Uvod u ekonomiku kulture
Izdavači: Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija
str. VII, 240
ISBN 978-86-80315-70-6
COBISS.SR-ID 145913100

sm_u_agrobiznisu

ERIĆ, Dejan, STOŠIĆ, Ivan, BRNJAS, Zvonko:
Strategijski menadžment u agrobiznisu
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. VIII, 178
ISBN 978-86-80315-69-0
COBISS.SR-ID 145357068

noimage

LOPANDIĆ, Duško:
Reforma Evropske unije, Zapadni Balkan i Srbija
Elektronsko izdanjestr. 104

trziste_osiguranja

HANIĆ, Hasan, redaktor:
Tržište osiguranja u Srbiji - stanje i perspektive -
Izdavači: Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija
str. VI, 154
ISBN 978-86-7852-011-2
COBISS.SR-ID 142092044

stanje_srbije

DRAŠKOVIĆ, Božo, redaktor:
Stanje i perspektive privrede Srbije
Izdavači: Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija
str. VI, 473
ISBN 86-80315-68-0
COBISS.SR-ID 136841740

pruga_beograd_bar06

DOKIĆ, Mirko:
Pruga Beograd Bar i priključne pruge
Izdavači: Institut ekonomskih nauka
str. 352
ISBN 86-7236-036-2 (ECPD)
COBISS.SR-ID 130003498

kompleksni_problemi_saobracaja95

DOKIĆ, Mirko, DOKIĆ, Miloje:
Kompleksni problemi saobraćaja
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 439
ISBN 86-80315-65-4
COBISS.SR-ID 123430156

privatizacija_banaka

HANIĆ, Hasan, Đukić, Đorđe, redaktori:
Privatizacija banaka u Srbiji
Izdavači: Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija
str. V, 159
ISBN 86-80315-65-6
COBISS.SR-ID 124243724

uprav_ljudskim_resursima

MAKSIMOVIĆ, Marijana:
Upravljanje ljudskim resursima u međunarodnom poslovanju - strateški pristup -
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. XIV, 205
ISBN 86-80315-62-1
COBISS.SR-ID 115558924

saobracajna_infrastruktura03

DOKIĆ, Mirko:
Saobraćajna infrastruktura
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 225
ISBN 86-80315-66-4

oecd_srj02

OECD:
Savezna Republika Jugoslavija - Ekonomski pregled
str. 91
ISBN 86-80315-57-3

strategija_inv_preduzeca02

CVETKOVIĆ, Nataša:
Strategija investicija preduzeća
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 327
ISBN 86-80315-54-0
COBISS-ID 98168588

savremeni_strategijski_menadz02

MILISAVLJEVIĆ, Momčilo:
Savremeni strategijski menadžment
Drugo izdanje
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. XV, 634
ISBN 80-80315-56-7
COBISS-ID 101677580

noimage

DOKIĆ, Mirko:
Valorizacija železničkog transportnog sustema Beograd-Bar
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 271
ISBN 86-80315-53-2

bela_knjiga01

Bela knjiga - Priprema pridruženih zemalja centralne i istočne Evrope za integraciju u unutrašnje tržište Unije
Prevod
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. XV, 489
ISBN 0254-1475
COM (95) 163/2 završni dokument
EN 01 01
Kataloški broj: CB-CO-95-215-EN-C
ISBN 92-77-88989-6

prilagodjavanje_promenama01

ĐURIĆ, Zdenka:
Prilagođavanje promenama - uslov uspešnosti preduzeća
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 178
ISBN 86-80315-51-6

trgovina_u_srbiji01

KOSTIĆ, Dušan M.:
Trgovina u Srbiji: strategija regionalnog razvoja
Izdavač:Institut ekonomskih nauka
str. 243
ISBN 86-80315-50-6

izazovi_marketinga_u_posti01

MILOVANOVIĆ, Milašin:
Izazovi marketinga u pošti i telekomunikacijama
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 677
ISBN 86-7038-021-8

menadz_prodaje01

GAŠOVIĆ, Milan:
Menadžment prodaje
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 282
ISBN 86-80315-49-4

uloga_drzave00

PETROVIĆ, Milenko:
Uloga države u savremenoj tržišnoj privredi
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 145
ISBN 86-80315-48-6

medjunarodna_ekonomija00

ĐURIĆ, Dragana, PREKAJAC, Zora, VIDAS-BUBANJA, Marijana:
Međunarodna ekonomija
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. XII, 392
ISBN 86-80315-47-8

menadz_rizicima00

PETROVIĆ, Pero:
Menadžment rizicima na tržištu kapitala
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 182

kako_privuci00

VIDAS-BUBANJA, Marijana, redaktor:
Kako privući strani kapital u privredu Jugoslavije
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. VII, 98
ISBN 86-80315-44-3
ID=82640140

 

izazovi_razvoja99

PETROVIĆ, Milenko, redaktor:
Izazovi razvoja na prelazu u XXI vek
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. XVI, 409
ISBN 86-80315-42-7
ID=70558220

noimage

ĐURIĆ, Dragana:
Finansijski menadžment
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 276
ISBN 86-80315-43-5

metode_determinate_sdi

VIDAS-BUBANJA, Marijana:
Metode i determinante stranih direktnih investicja
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. X, 395
ISBN 86-80315-41-9
ID=67125260

ekonomija_prirodnog_kapitala

DRAŠKOVIĆ, Božo, redaktor:
Ekonomija prirodnog kapitala: vrednovanje i zaštita prirodnih resursa
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 430

how_to_support_smes98

MINIĆ, Jelica, DENDA, Aleksandar, editors:
How to Support SME's in Yugoslavia
Izdavači: Institut ekonomskih nauka, Evropski pokret u Srbiji, Ekonomska politika i Konrad Adenauer Stiftung
str. 209

modni_marketing98

GAŠOVIĆ, Milan:
Modni marketing
Izdavači: Institut ekonomskih nauka i International Marketing Agency
str. X, 256
ISBN 86-80315-40-0

 

 

sirc97

SIRC, Ljubo:
Da li je kritika samoupravljanja još uvek aktuelna?
Prevod
Izdavači: Institut ekonomskih nauka i Institute for Post-communist Countries, London
str. XXVI, 164
ISBN 86-80315-34-6
ID=54294540

tranzicija_realnog_i_fin_sektora97

ZEC, Miodrag, ŽIVKOVIĆ, Boško:
Tranzicija realnog i finansijskog sektora
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 287
ISBN 86-80315-33-8

eu_enlargement97

MINIĆ, Jelica, editor:
EU Enlargement: Yugoslavia and the Balkans
Izdavači: Institut ekonomskih nauka, Evropski pokret u Srbiji, Ekonomska politika i Konrad Adenauer Stiftung
str. 201
ISBN 86-80315-33-8

information_techno_challenges97

KOTLICA, Slobodan:
Information Technology Challenges to Yugoslav Economy
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 117
ISBN 86-80315-37-0
ID=57742348

rezultati_urugvajske_runde96

Svetska trgovinska organizacija:
Rezultati Urugvajske runde multilateralnih trgovinskih pregovora
Prevod
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. XXI, 515
ISBN 86-80315-24-9
ID=45273612

yu_eu_past_future96

POPOVIĆ, Tomislav, KOVAČ, Oskar:
Yugoslavia and the European Union: The Past and the Future
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. IX, 187
ISBN 86-80315-26-5
ID=46444558

sto96

Svetska trgovinska organizacija:
Svetska trgovinska organizacija: pravila za budućnost
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. XIII, 63
ISBN 86-80315-27-3
ID=46290444

ekonomija_i_prosperitet96

GWARTNEY, James D., STROUP, Richard L.:
Ekonomija i prosperitet: šta svako treba da zna o tržišnoj ekonomiji
Prevod
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 111
ISBN 86-80315-25
ID=45336332

osnove_tranzicije96

POPOVIĆ, Tomislav:
Osnove tranzicije i program privatizacije (Slučaj Jugoslavije)
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. VIII, 134
ISBN 86-80315-28-1
ID=49891084

ju_i_sto96

POPOVIĆ, Tomislav, redaktor:
Jugoslavija i Svetska trgovinska organizacija: uslovi i mogućnosti uključivanja u svetski trgovinski sistem
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 228
ISBN 86-80315-30-3
ID=47414012

basic_transition_privatization96

POPOVIĆ, Tomislav:
The Basis of Transition and Privatization Programme (The Yugoslav Case)
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 156
ISBN 86-80315-28

informaciono_tehno_paradigma96

KOTLICA, Slobodan:
Informaciono tehnološka paradigma i ekonomski razvoj
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. IV, 261
ISBN 86-80315-32-X
ID=49741836

 

polozaj_uloga_javnih_pred95

MILISAVLJEVIĆ, Momčilo, redaktor:
Položaj i uloga javnih preduzeća u Srbiji
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 323
ISBN 86-80315-19-2
ID=37426188

makroek_politika_nakon_sankcija95

POPOVIĆ, Tomislav, STAMENKOVIĆ, Stojan, redaktori:
Makroekonomska politika nakon sankcija
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 183
ISBN 86-80315-23-0
ID=43404044

noimage

POPOVIĆ, Tomislav, STAMENKOVIĆ, Stojan, redaktori:
Makroekonomska politika između konfliktnih ciljeva i ograničenih mogućnosti
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 246
ISBN 86-80315-20-6

noimage

KANDIĆ, Vojislav:
Franšizing
Izdavači: Institut ekonomskih nauka i Ekonomska politika, Beograd
str. 306
ISBN 86-82071-05-3

 

strat_povratka_ju_na_svetsko_trziste

POPOVIĆ, Tomislav, redaktor
Strategija povratka Jugoslavije na svetsko tržište
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 199
ISBN 86-80315-13-3
ID=26005004

makroekonomska_stabilizacija94

STAMENKOVIĆ, Stojan, POŠARAC, Aleksandra, et al.:
Makroekonomska stabilizacija: alternativni pristup
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 119
ISBN 86-80315-16-8
ID=28336908

noimage

POPOVIĆ, Tomislav, STAMENKOVIĆ, Stojan:
Ekonomska drama Jugoslavije
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 96
ISBN 86-80315-15-X
ID=26363660

position_strategy_serbia_in_new92

POPOVIĆ, Tomislav, redaktor:
The Position and Strategy of Serbia in the New European Order
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str.176
ISBN 86-8O315-06-0
5047820

polozaj_strat_srbije_u_novom92

POPOVIĆ, Tomislav, redaktor:
Položaj i strategija Srbije u novom evropskom poretku
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 138
ISBN 86-8O315-02-8
4007948

efektivna_zastita92

KOVAČ, Oskar, redaktor:
Efektivna zaštita i konkurentnost jugoslovenskih preduzeća
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. XVII, 229
ISBN 86-80315-05-2
4712972

effective_protection92

KOVAČ, Oskar, editor:
Effective Protection and Competitiveness of the Yugoslav Economy
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 231

monetarni_suverenitet92

ĐURIĆ, Dragana:
Monetarni suvernitet: promene i ograničenja
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 163
ISBN 86-80315-01-X
3755788

kadrovi_trzisnoj_privredi92

RADOVANOVIĆ, Tihomir:
Kadrovi u tržišnoj privredi
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 114
ISBN 86-80315-03-6
4114956

organ_moderne_drzave

TULLOCK, Gordon:
Organizacija moderne federalne države
Prevod
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 203
ISBN 86-7113-065-7
4654860

socijalni_problemi_srbije92

POŠARAC, Aleksandra, RATKOVIĆ, Marija, VUKOTIĆ-COTIČ, Gordana:
Socijalni problemi Srbije: siromaštvo, nezaposlenot, socijalni transfer
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 214
ISBN 86-80315-11-7
5047820

finansijska_trzista92

ĐUKIĆ, Ðorde, redaktor:
Finansijska tržišta: struktura i funkcionisanje
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 186
ISBN 86-80315-12-5
8453644

noimage

JOVOVIĆ, Dejan:
Međunarodni monetarni fond: mehanizam, politika, reforma
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 260
ISBN 86-80315-08-7

noimage

MINIĆ, Jelica:
Novoindustrijalizovane zemlje: putevi osvajanja međunarodne konkurentnosti
Izdavač: Institut ekonomskih nauka
str. 304
ISBN 86-80315-10-9

Različite druge publikacije kao što su naučni i istraživački radovi, programi, posbne studije i pregledi objavljuju se kao interni ili javnosti dostupni materijali u ograničenom broju primeraka. Biblioteka Instituta ima ugovore o pozajmici i među-bibliotečkoj razmeni sa drugim bibliotekama i naučnim institucijama. Za dalje informacije molimo obratite se:Jelena Durlević
Tel: +381 11 2629-960
Faks: +381 11 2181-471
E-mail: jelena.durlevic@ien.bg.ac.rs