Makroekonomske analize i prognoze

 

map

ISSN 2217-9259
COBISS.SR-ID 190866700

Makroekonomske analize i prognoze - MAP

Izdavači:
Institut ekonsomakih nauka
Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd
Tel. + 381 11 2622-357, 623 055
faks: +381 11 2181-471
www.ien.bg.ac.rs
office@ien.bg.ac.rs
Beogradska bankarska akademija
Fakultet za bankarstvo, finansije i osiguranje
Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd
Tel. + 381 11 2621-730; faks: +381 11 2631-926
www.bba.edu.rs
bba@bba.edu.rs
Za izdavače: dr Jovan Zubović i prof. dr Hasan Hanić
Glavni urednik: prof. dr Dejan Erić
Specijalni savetnik: prof. dr Hasan Hanić
Koordinator istraživačkog tima: dr Marko Malović
Sekretar Redakcije: Duško Bodroža
                              dusko.bodroza@ien.bg.ac.rs

 

Institut ekonomskih nauka je od maja 1994. do decembra 2005. godine izdavao mesečni bilten pod nazivom „Mesečne analize i prognoze" ili, pod skraćenim nazivom, „MAP". U tom biltenu su svakog meseca objavljivani rezultati istraživanja tekućih ekonomskih kretanja i efekata mera ekonomske politike u Srbiji, te kratkoročnih prognoza najvažnijih ekonomskih pokazatelja.

Sredinom decembra 2009. godine, dakle četiri godine od publikovanja poslednjeg broja biltena, Naučno veće Instituta ekonomskih nauka donelo je odluku da, u saradnji sa Beogradskom bankarskom akademijom – Fakultetom za bankarstvo, osiguranje i finansije (čiji je jedan od osnivača Institut ekonomskih nauka), ponovo pokrene projekat publikovanja biltena pod starim skraćenim nazivom (MAP) i unekoliko izmenjenim osnovnim nazivom – Makroekonomske analize i prognoze (MAP). Umesto mesečno, novi MAP će biti publikovan dva puta godišnje.

Polazeći od „tvdih" statističkih i „mekih" kvalitativnih podataka, a koristeći modelski pristup u izučavanju dinamičke međuzavisnosti makroekonomskih, endogenih i egzogenih varijabli, nastojaćemo da na osnovu objektivnih ekonomskih analiza ocenjujemo mere makroekonomske politike, njihove domete i ograničenja, da identifikujemo ključne probleme i ukažemo na njihova moguća rešenja.

Svečana promocija publikacije: "Makroekonomske analize i prognoze - MAP" održana je 18. februara 2010. godine saopstenje za medije