Sporazum o saradnji sa RZS

Institut ekonomskih naukai Republički zavod (RZS) za statistiku potpisali su 1. septembra 2015. godine sporazum o saradnji i razmeni podataka.