Promocija časopisa MAP br. 3-4/2014

IEN i BBA promovisali su 25. decembra 2014 novi broj poznate publikacije Makroekonomske analize i prognoze- MAP. U ovom broju dat je pregled aktuelnih privrednih kretanja tokom 2014. godine uz osvrt na posledice katastrofalnih poplava koje su pogodile našu zemlju. Za temu ovog broja izabrana je analiza veoma aktuelnog projekta čija je realizacija planirana u narednim godinama - „Kratak osvrt na ekonomsko-finansijske aspekte realizacije projekta Beograd na vodi".

Saopštenje za medije

Reč je o vizionarskom projektu koji bi trebalo da pomogne da naša zemlja i glavni grad promene izgled i imidž. Analiza sadrži argumentovano ukazivanje na pojedine aspekte ekonomske analize.

O aspektima pojedinih tema koje su obrađene u broju MAP 3-4/2014 govorili su prof. dr Dejan Erić, prof. dr Hasan Hanić, dr Mališa Đukić i ma Aleksandar Zdravković.

dec25_map1   dec25_map3

dec25_map2