Prof. dr Mirjana Radović-Marković posetila Fakultet za inžinjerski menadžment

Na poziv dekana Fakulteta za inžinjerski menadžment, prof. dr Mirjana Radović-Marković je 5. decembra posetima pomenuti Fakultet - Alfa univerzitet. Tom prilikom su razmenjena iskustva u domenu istraživanja i rada na naučnim časopisima. Razmotrene su mogućnosti uključivanja časopisa na ISI listu.

Prof. Mirjana Radović Marković je tom prilikom obišla zgradu Fakulteta i Instituta za materijale SANU i upoznala se sa doprinosom akad. Branka Žeželja razvoju Instituta.

dec5_mr_alfa1 dec5_mr_alfa2