Održana RRPP konferencija "Policy Bridging Initiative"

Konferencija pod nazivom "Policy Bridging Initiative" održana je 19. i 20. novembra u hotelu Zira u Beogradu. Cilj konferencije koja je okupila učesnike svih institucija čiji su projekti selektirani u novoj fazi programa RRPP bio je da se osmisli strateški pristup koji bi pomogao istraživačima da na što bolji način predstave i promovišu rezultate svojih projekata donosiocima odluka.

Tokom dva dana trajanja na konferenciji i panel diskusijama je učestvovalo preko 90 istraživača, predstavnika univerziteta, vladinog i nevladinog sektora iz Srbije i zemalja regiona. Konferenciji su zajednički organizovali Regionalni program podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka (RRPP) i medjunarodni centar za zastupanje politika (ICPA).

nov20_rrpp_konf1 nov20_rrpp_konf2
nov20_rrpp_konf3 nov20_rrpp_konf5

nov20_rrpp_konf4